Accreditatie

Voor huisartsen geldt dat de PaTz groep als ‘Inter Collegiale Toetsgroep’ geaccrediteerd kan worden. De Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) kan via GAIA de accreditatie regelen. Enkele documenten die hiervoor nuttig zijn:

Voor de individuele (wijk)verpleegkundige die deelneemt aan PaTz groepen, kunnen punten opgevoerd worden binnen het Kwaliteitsregister V&VN, onder ‘Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten’ (ODA ). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Kwaliteitsregister van V&VN. Deze aanwezigheidsverklaring verpleegkundigen kan hiervoor gebruikt worden.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op