Gebruik van palliatief zorgregister m.b.v. PaTz Portal of Zorgregister+

PaTz is vroegtijdig identificeren en proactief plannen van zorg. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het palliatief zorgregister. Onder palliatieve zorg verstaan we zorg die niet gericht is op genezen, maar op kwaliteit van leven. PaTz betreft niet alleen de stervensfase, het omvat ook de mensen met meerdere chronische ziekten en de kwetsbare ouderen, die langer thuis blijven wonen.

Doel palliatief zorgregister

 • Door het zorgregister te gebruiken, word je gestimuleerd om na te denken over welke patiënten een palliatieve zorgbehoefte hebben.
 • Door het toekennen van een kleur word je gestimuleerd om na te denken over de urgentie en/of intensiteit en/of complexiteit van de palliatieve zorgbehoefte.
 • Door aan te geven of je een patiënt in het PaTz overleg wilt bespreken, word je gestimuleerd na te denken over vragen/ behoefte voor afstemming over deze patiënt.
 • Door overleden patiënten in het register te zien, word je gestimuleerd om de zorg in de laatste fase te evalueren (ADA, After Death Analysis).

Welk palliatief zorgregister: PaTz Portal of Zorgregister+?

Er zijn verschillende manieren om met een palliatief zorgregister te werken, namelijk:

Hoe gebruik je de PaTz Portal of het Zorgregister+?

Het goed vullen en gebruiken van de PaTz Portal/het Zorgregister+ is cruciaal voor een goed PaTz overleg. Het zorgregister dient als ‘agenda’ voor de PaTz bijeenkomst.

 • Bedenk welke patiënten in de palliatieve fase zijn. Hulpmiddelen daarbij vind je hier.
 • Je kunt al deze patiënten opnemen in het zorgregister, zodat je voor/bij elke PaTz bijeenkomst overzicht hebt van de patiënten die je mogelijk wilt bespreken. Je kunt er ook voor kiezen alleen die patiënten in het zorgregister op te nemen waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn en/of waarover je vragen hebt of afstemming wilt. Selecteer niet alleen patiënten in de stervensfase of in crisissituaties, maar ook patiënten waarbij je door tijdige afstemming problemen kunt voorkomen.
  Tip: je kunt in de PaTz groep afspreken een specifieke doelgroep voor een bijeenkomst te kiezen. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken voor een volgende keer te focussen op patiënten met dementie/ COPD/ hartfalen/ neurologische aandoeningen of alleenstaande patiënten/ patiënten < 60 jaar/patiënten die zorg afhouden. Neem dan die patiënten op in het zorgregister.
 • Spreek af wie voorafgaand aan de bijeenkomst de portal/het zorgregister invult:
  • Voeren alle PaTz deelnemers zelf hun patiënten in? Of…
  • Sturen alle PaTz deelnemers informatie over hun patiënten naar één deelnemer (bijvoorbeeld de waarnemend voorzitter/notulist)? Dit voorkomt, bij gebruik van het Zorgregister+ , dat meerdere personen tegelijk in het register aanpassingen doen en dat meerdere versies ontstaan.
 • De kleurcodes geven de zorgzwaarte aan. Meestal wordt de meeste tijd besteed aan patiënten waarbij de kleurcode verandert, van geel naar rood bijvoorbeeld: iemand heeft dan dagelijkse zorg nodig.
 • De voorzitter begeleidt de PaTz bijeenkomst. De waarnemend voorzitter/notulist werkt de portal/het register tijdens het overleg bij.
 • Ben je nog op zoek naar praktische uitleg over het invullen van het Zorgregister+? Op alle tabbladen van het Zorgregister+ vind je praktische tips & tricks terug.
 • Ben je benieuwd naar hoe de PaTz Portal praktisch werkt? Ga naar de PaTz Portal voor meer informatie.

Hoe kun je AVG-veilig met het Zorgregister+ werken?

Als je werkt met de PaTz Portal dan voldoe je automatisch aan de AVG-eisen. Voor het AVG-veilig werken met het Zorgregister+ zijn een aantal aanvullende aandachtspunten en tips:

 • Start een groep op HAweb – een besloten netwerk- en nodig de deelnemers van de PaTz groep hiervoor uit. Sla het zorgregister in HAweb op. Let op, voor wijkverpleegkundigen is HA-web alleen toegankelijk met een account, die ze op uitnodiging van een huisarts kunnen krijgen.
 • De waarnemend voorzitter/notulist kopieert het zorgregister naar een e-mail en stuurt dit aan de deelnemers. Zij vullen vervolgens de patiëntgegevens voor het aankomend overleg in en sturen dit, via beveiligde e-mail, terug aan de waarnemend voorzitter/notulist.
 • Een standaard e-mail is niet beveiligd/versleuteld. Verstuur het zorgregister daarom altijd via een beveiligde e-mail bijvoorbeeld via Zorgmail of Zivver; dan mogen er patiëntgegevens in het zorgregister worden vermeld. Bij onbeveiligde e-mails mogen geen patiëntgegevens worden vermeld; gebruik een code voor elke patiënt!
 • Vergeet het zorgregister niet van je persoonlijke schijf te verwijderen, zodra je deze in HAweb hebt opgeslagen/via beveiligde mail hebt verstuurd.

Zorgregister+: Hulp bij Excel

Heb je vragen over Excel? Kijk dan in dit document of jouw vraag hiertussen staat. Zo niet, neem dan contact met ons op via mail: info@patz.nu.

Het bespreken van deze patiënten voor zover dat nodig is

Het palliatief zorgregister dient als agenda voor de PaTz bijeenkomst. Het is goed om elke patiënt even na te lopen, waarbij er meer aandacht geschonken wordt aan patiënten die steeds meer zorg nodig hebben (van kleur veranderen, bijvoorbeeld lichtblauw naar groen, van groen naar geel) of acute zorg nodig hebben. Afhankelijk van de grootte van de lijst en de geografie van de groep zullen er misschien andere keuzes moeten worden gemaakt. Tijdens het bespreken wordt gekeken of er voldoende informatie is over de wensen rond het levenseinde en over de toestand van de patiënt, dat er afspraken zijn over de zorg, de eventuele ondersteuning van de mantelverzorgers/ naasten en de inzet van vrijwilligers kan worden besproken. Belangrijk is het ook dat de overdracht naar de huisartsenpost goed is geregeld, om zoveel mogelijk voor continuïteit voor patiënten te zorgen. Daarbij dient het register als ondersteuning. In het kader van advance care planning is ook het regelen van voldoende voorraad medicatie thuis van belang, met name voor nachten en weekenden.

Definitie kleurcodering PaTz register

De kleurcodering in het PaTz register is een aanduiding die gebaseerd is op de mate van de urgentie en/of intensiteit en/of complexiteit van de zorgbehoeften (op basis van de vier dimensies, inclusief de naaste/mantelzorger).

 

Levensverwachting/prognose definitie

In de PaTz Portal kan een inschatting van de prognose levensverwachting worden aangegeven met de volgende categorieën:

 • Minder dan 1 maand
 • Minder dan 3 maanden
 • Minder dan een half jaar
 • Minder dan een jaar
 • Meer dan een jaar

Het inschatten van levensverwachting is notoir lastig en vaak onnauwkeurig, daar zijn wij ons terdege van bewust. De meerwaarde van dit item is dat men wel wordt uitgenodigd om even actief stil te staan bij de prognose. Dat kan helpen bij het maken van afspraken over proactieve zorgplanning.

De te verwachten zorg, aandachtspunten, etc

De relevante afspraken t.a.v. de patiëntenzorg en aandachtspunten in de samenwerking worden kort samengevat bij ‘Samenvatting adviezen’ in het Zorgregister en worden door de betreffende zorgverleners verwerkt in hun eigen patiëntendossier en/of zorgplan. In het volgende overleg kan het advies vanuit de PaTz groep geëvalueerd worden.

Evalueren als patiënt is overleden

Het is de bedoeling dat iedere overleden patiënt die in het PaTz Register voorkomt (kort) wordt nabesproken. Wat ging goed? En wat minder? Waar zitten verbeterpunten? En is het gelukt, voor zover dat mogelijk is, de wensen van patiënt en familie te vervullen? Dit is het moment om te bekijken of de coördinatie goed liep en of de onderlinge samenwerking in orde was. En het is het moment om af te spreken hoe de rouwbegeleiding voor familie en verzorgenden georganiseerd wordt. Uit deze besprekingen kunnen actiepunten of kennisproblemen voort komen die samen met de consulent opgepakt kunnen worden.
Handige tools die structuur bieden bij het evalueren en bespreken van overleden patiënten vind je hier.

 

Contact
Neem voor vragen contact met ons op