Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg
 

Bied je hulpmiddel aan


Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
22 resultaten gevonden
I-HARP voor COPD
Hulpmiddel
I-HARP voor COPD helpt zorgverleners in iedere setting om palliatieve zorgbehoeften bij Nederlandse mensen met COPD bespreekbaar te maken, waarbij er oog is voor de behoeften van naasten.
Passende palliatieve zorg bij COPD (toolbox)
Hulpmiddel
Online toolbox met kennis, handvatten en hulpmiddelen voor het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met COPD en hun naasten.
Zorgen doe je samen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer voor zorgprofessionals ter ondersteuning in het gesprek met mantelzorgers van (migranten)ouderen met dementie om de mantelzorger en dementerende oudere beter te leren kennen.
Familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer die artsen en verpleegkundigen handvatten biedt voor het voeren van een familiegesprek over ingrijpende behandelbeslissingen, bijvoorbeeld om een levensondersteunende behandeling te staken.
Levenspad met dementie (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking of levenspad voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en de zorgverleners. Er staat informatie in over de zorg rond dementie. Er is aandacht voor specifieke groepen, zoals jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond.
Naasten (stripboek)
Hulpmiddel
Stripboek waarin twee mantelzorgers worden gevolgd. Het stripboek geeft een idee hoe het kan zijn om te zorgen voor iemand in de laatste levensfase. Voor zorgverleners kan het een handvat zijn om een gesprek over mantelzorg aan te gaan.
Samenwerken met mantelzorgers volgens het SOFA-model (website)
Hulpmiddel
Website met uitleg over het SOFA-model . Dit model geeft informatie over de vier rollen van mantelzorgers en hoe zorgverleners het beste kunnen samenwerken met mantelzorgers, rekening houdend met deze rollen.
Mantelzorg in de palliatieve fase (toolkit)
Hulpmiddel
In deze toolkit is materiaal te vinden om meer te leren over mantelzorg in de palliatieve fase aan de hand van artikelen en handouts.
Oog voor Naasten! (brochure)
Hulpmiddel
Brochure met informatie ter ondersteuning voor naasten die zorgen voor ernstig of chronisch zieken die in een instelling zoals een ziekenhuis of verpleeghuis verblijven.
Ervaren Druk door Informele Zorg (meetinstrument)
Hulpmiddel
Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) is een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument dat helpt de belasting van mantelzorgers, bijvoorbeeld van mensen met dementie in kaart te brengen. De mantelzorger kan EDIZ zelf invullen.
Caregiver Strain Index voor overbelasting mantelzorger (meetinstrument)
Hulpmiddel
Caregiver Strain Index (CSI) is één van de meest gebruikte (internationale) meetinstrumenten om belasting door mantelzorg te meten. De CSI heeft een goede responsiviteit en betrouwbaarheid. Het geeft de mantelzorger inzicht in de (over)belasting en de zorgverlener inzicht in de situatie van de mantelzorger.
Screeningsinstrument voor jongeren met een somatisch zieke ouder (vragenlijst)
Hulpmiddel
Het Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO) is een preventief hulpmiddel om de kans op toekomstige internaliserende problemen bij adolescenten (tussen 10 en 20 jaar) met een chronisch somatisch zieke ouder te bepalen.
Oog voor naasten! (werkboek)
Hulpmiddel
Werkboek Oog voor naasten! is bedoeld voor teams ter ondersteuning van het implementeren van de Oog voor Naasten-methodiek op de afdeling. De vijf stappen van implementatie zijn uitgebreid beschreven op zowel team- als organisatieniveau.
Oog voor naasten! (handreiking)
Hulpmiddel
De handreiking Oog voor naasten! biedt aan zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen informatie hoe zij aandacht kunnen hebben voor naasten voor- en na het overlijden van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.
Oog voor naasten! (factsheet)
Hulpmiddel
Factsheet is bedoeld voor managers en beleidsmakers. Het geeft in een oogopslag informatie over waarom palliatieve zorg een ‘must’ is voor alle zorgverleners en wat de Oog voor Naasten-methodiek beoogt voor een organisatie.
Inzet vrijwilligers in de palliatief terminale zorg (website)
Hulpmiddel
De vereniging VPTZ Nederland is koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en ook in zorginstellingen geboden.
Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking over gelijkwaardige samenwerking tussen bewoner, informele zorgverlener en formele zorgverlener in de ouderenzorg. Informele zorg is zorg en ondersteuning die wordt gegeven door mensen die dat niet vanuit hun beroep doen, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
Oog voor Naasten! rouw (brochure)
Hulpmiddel
Informatie voor de naaste(n) na het overlijden van een familielid. Het gaat in op het rouwproces en biedt handvatten over hoe gaat het verder als het familielid is overleden. Het wordt door de zorgverlener overhandigd wanneer de situatie zich daartoe verleend.
Digitaal platform voor mantelzorgers (website)
Hulpmiddel
Een digitaal platform voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Het platform biedt tools om als mantelzorger balans in je leven te krijgen of te behouden.
Respijtzorg: een adempauze voor mantelzorgers (factsheet)
Hulpmiddel
De factsheet ‘Respijtzorg: een adempauze voor mantelzorgers’ gaat nader in op: Wat is respijtzorg? Welke vormen bestaan er, welke regelingen zijn er en hoe kan de mantelzorger er gebruik van maken.
Mantelzorgondersteuning (gespreksmodel)
Hulpmiddel
Gespreksmodel dat helpt om in gesprek te komen gaan mantelzorgers. Het geeft op eenvoudige en snelle wijze een indicatie van de objectieve en subjectieve belasting van de mantelzorger.
Mantelzorg en (over)belasting (toolkit)
Hulpmiddel
De 'Toolkit mantelzorg en (over)belasting' biedt de huisarts informatie en een concreet stappenplan met verschillende instrumenten voor de ondersteuning van mantelzorgers opdat zij goed voor hun naaste kunnen blijven zorgen en niet overbelast raken.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.