Mantelzorgondersteuning (gespreksmodel)
Hulpmiddel

Mantelzorgondersteuning (gespreksmodel)

  • Ontwikkelaar IKNL
  • Soort Gesprekswijzer
  • Gebruiker Basisarts, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Geestelijk verzorgers, Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Medisch specialisten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie 2014
  • Setting Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Kind- en jeugdzorginstelling, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 januari 2024

Het gespreksmodel In gesprek met de mantelzorger geeft op eenvoudige en snelle wijze een helder beeld van de situatie en belasting van de mantelzorger. Onderdeel van het model is een vragenlijst die tijdens een gesprek tussen zorgverlener en mantelzorger wordt ingevuld, waarin wordt ingegaan op zowel de objectieve belasting (hoe zwaar is het feitelijk?) als de subjectieve belasting (hoe ervaart de mantelzorger het?). De uitkomst van de vragenlijst geeft weer in hoeverre de mantelzorger overbelast is en of hij of zij ondersteuning nodig heeft. Bij langdurige zorg wordt de vragenlijst regelmatig ingevuld. Zo stellen mantelzorger en zorgverlener vast of de belasting op de langere termijn toeneemt en overleggen zij of en wanneer ondersteuning nodig is. 

Met het gespreksmodel mantelzorgondersteuning worden mantelzorgers zich meer bewust van hun kwetsbare positie. Daarnaast krijgen mantelzorgers door het gesprek erkenning voor de zorg die zij geven aan hun naaste.  

Het gespreksmodel is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en voor wie met mantelzorgers werkt. Het eerste deel bestaat uit de vragenlijst, het gesprek en het vervolggesprek. Het tweede deel, vanaf pagina 9, bevat de toelichting en instructie.  

Inzet hulpmiddel

Het gebruik van het gespreksmodel verbetert de relatie tussen zorgverleners, mantelzorgers en de patiënt. De organisatie kan op een eenduidige, methodische manier de ondersteuning voor de mantelzorger verbeteren.  
 

Naar het gespreksmodel


Randvoorwaarden voor implementatie

Het gebruik van het model mantelzorgondersteuning past in de visie en het beleid van de organisatie. Het gespreksmodel is geschikt voor verpleegkundigen niveau 4 - 6. Aanbeveling: neem ook andere disciplines in het team rond de patiënt mee in het verbetertraject (bijvoorbeeld in de eerstelijn, zoals verzorgenden). Afhankelijk van het startniveau van de organisatie duurt een traject van voorbereiding tot en met evaluatie minimaal een jaar.  

Borging in de organisatie kan gerealiseerd worden door het gespreksmodel mantelzorgondersteuning een structurele plek te geven in de werkprocessen. Zo kan de zorgverlener de vragenlijst toevoegen in het zorg(leef)plan en invullen als er een vermoeden is van een te grote belasting van de mantelzorger. Ook in teamvergaderingen kan het onderwerp structureel op de agenda worden gezet. 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.