Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld.

Zelf een hulpmiddel aanbieden?

Lees de criteria die de screeningscommisie hanteert voor hulpmiddelen beschikbaar in de toolbox. 

Naar het formulier

Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
16 resultaten gevonden
Protocol Palliatieve zorgplanning thuis (handreiking)
Hulpmiddel
Protocol over het tijdig herkennen van de behoefte aan palliatieve zorg door verpleegkundigen en huisartsen en het systematisch vastleggen van afspraken over de zorg.
Identificatie palliatieve patiënt (kwadrantenkaart)
Hulpmiddel
Kaart voor zorgverleners om te markeren wanneer een patiënt palliatieve zorg nodig heeft.
Palli (vragenlijst)
Hulpmiddel
Vragenlijst voor zorgverleners om te bepalen of palliatieve zorg passend is voor cliënten met een verstandelijke beperking en in welke mate hun gezondheid achteruit is gegaan.
SigMa-methodiek (handreiking)
Hulpmiddel
SigMa-methodiek is een methode voor zorgverleners om lokale palliatieve zorg in verpleeghuizen te verbeteren door middel van signaleren en markeren van veranderingen bij verpleeghuisbewoners in de palliatieve fase.
Surprise Question en dubbele Surprise Question (meetinstrument)
Hulpmiddel
De oorspronkelijke surprise question ´Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen de komende twaalf maanden komt te overlijden?´ wordt veel gebruikt om palliatieve patiënten te identificeren. Wanneer een zorgverlener de oorspronkelijke vraag met ‘nee’ beantwoord, luidt de vervolgvraag: 'Zou ik verbaasd zijn als deze patiënt over een jaar nog leeft?'
SPICT-NL markeren van de palliatieve fase (handreiking)
Hulpmiddel
Supportive Care Indicators Tool (SPICT) is een handreiking om patiënten te markeren die een verhoogd risico hebben op achteruitgang van hun gezondheid. De handreiking is bedoeld om de onvervulde behoeften aan ondersteunde en palliatieve zorg bij deze patiënten te inventariseren en een zorgplan te maken.
Surprise Question Parkinson (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij Parkinson.
Surprise Question Hartfalen (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij hartfalen.
Surprise Question Dementie (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij dementie.
Surprise Question COPD (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij COPD
Surprise Question Algemeen (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase.
I-HARP Instructie (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
I-HARP is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen. Het helpt zorgverleners laagdrempelig bij het op tijd herkennen en richting geven aan de zorg.
Identificeren palliatieve fase met ICPC en SPICT (handreiking)
Hulpmiddel
Een hulpmiddel in de huisartsenpraktijk om met behulp van ICPC-codes patiënten te selecteren die op termijn palliatieve zorg nodig hebben. Met de SPICT worden patiënten geselecteerd die daar nu voor in aanmerking komen.
Palliatieve zorg thuis voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking Palliatieve zorg thuis over eigen regie van de patiënt en zijn naasten, herkennen van de palliatieve fase, indicatiestelling, proactieve zorgplanning, afstemming en informatieoverdracht en de benodigde competenties daarvoor.
Bijeenkomsten markering en proactieve zorgplanning organiseren in de eerstelijn (handreiking)
Hulpmiddel
Deze handreiking biedt een overzicht van onderwerpen, hulpmiddelen en aanvullende materialen die ondersteunend kunnen zijn bij het organiseren van bijeenkomsten of bij gesprekken over markering en proactieve zorgplanning in de eerste lijn.
Besluitvorming in de palliatieve fase (toolbox)
Hulpmiddel
Methode voor besluitvorming in de palliatieve fase gericht op zorgverleners in de palliatieve zorg. De methode bestaat uit een toolbox en een set, bestaande uit een beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen en situaties in de palliatieve fase.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.