Surprise Question en dubbele Surprise Question (meetinstrument)
Hulpmiddel

Surprise Question en dubbele Surprise Question (meetinstrument)

  • Ontwikkelaar IKNL
  • Soort Meetinstrument
  • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorgers, Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Doelgroep Kinderen, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Kind- en jeugdzorginstelling, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2023

De oorspronkelijke surprise question (´Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen de komende twaalf maanden komt te overlijden?´), wordt veel gebruikt om palliatieve patiënten te identificeren. De vraag helpt zorgverleners om de palliatieve fase tijdig te herkennen. Wanneer een zorgverlener de oorspronkelijke vraag met ‘nee’ beantwoord, luidt de vervolgvraag 'Zou ik verbaasd zijn als deze patiënt over een jaar nog leeft?'. De combinatie van deze twee vragen heet de dubbele surprise question. 

Het stellen van de surprise question gebeurt bij mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid of in ieder geval bij toename van ziekte of kwetsbaarheid, het optreden van complicaties of achteruitgang van functionaliteit. Wanneer daar redenen toe zijn, dient al eerder in het ziekteproces het gesprek over de palliatieve fase gevoerd te worden, bijvoorbeeld bij de diagnose dementie. 

Het zichzelf stellen van de surprise question door de zorgverlener is geborgd. Dit kan gedaan worden door de hoofdbehandelaar of andere zorgverleners. Ook kan het stellen van de surprise question voortkomen uit vragen van de patiënt of diens naasten. Indien een andere zorgverlener dan de hoofdbehandelaar de surprise question negatief beantwoordt, bespreekt hij dit met de hoofdbehandelaar. Het is niet de bedoeling om de surprise question letterlijk aan de patiënt of diens naasten te stellen. 

Inzet hulpmiddel

Bij het identificeren van een palliatieve zorgbehoefte kunnen de surprise question en de dubbele surprise question worden gebruikt. In het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland wordt over de surprise question gesproken.
 

Naar het kwaliteitskader


Randvoorwaarden voor implementatie

Het hulpmiddel is direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Meer informatie

Bekijk de publicatie De meerwaarde van het stellen van een dubbele surprise question op Palliaweb

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.