Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

Zelf een hulpmiddel aanbieden?

Stuur een e-mail naar de screeningscommisie hulpmiddelen palliatieve zorg.

Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
12 resultaten gevonden
Praktische Palliatieve Box (handreiking)
Hulpmiddel
Box met producten ten aanzien van mondzorg in de laatste levensfase. De box is gericht op mantelzorgers en zorgverleners.
Familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer die artsen en verpleegkundigen handvatten biedt voor het voeren van een familiegesprek over ingrijpende behandelbeslissingen, bijvoorbeeld om een levensondersteunende behandeling te staken.
Palliatieve kit (handreiking)
Hulpmiddel
Box met middelen om als zorgverlener snel te kunnen handelen bij een plotse verslechtering of een acuut probleem in de terminale palliatieve fase bij een patiënt. De box bevat o.a. medicatie en injectiematerialen en kan bij patiënten thuis worden neergezet.
KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking voor artsen waarin euthanasie en hulp bij zelfdoding in de context van andere beslissingen en zorg rondom het levenseinde worden geplaatst, met name bij dementie. De rol, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en begrenzingen voor artsen komen aan bod.
Zorgpad Stervensfase (handreiking ziekenhuis)
Hulpmiddel
Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel voor zorgverleners in het ziekenhuis dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase in het ziekenhuis te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in een.
Zorgpad Stervensfase (handreiking verpleeghuis)
Hulpmiddel
Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel voor zorgverleners in het verpleeghuis dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase in het verpleeghuis te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in een.
Zorgpad Stervensfase (handreiking thuiszorg)
Hulpmiddel
Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel voor zorgverleners in de thuiszorg dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase in de thuiszorg te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in een.
Voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en dood' (bijsluiter)
Hulpmiddel
Bijsluiter met instructie over inzet van de voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en door' tijdens een consult of huisbezoek bij mensen met een migratieachtergrond. De bijsluiter is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners.
Implementeren Zorgpad Stervensfase (stappenplan)
Hulpmiddel
Stappenplan met diverse hulpmiddelen voor projectleiders die ondersteunend zijn bij het implementeren van het Zorgpad Stervensfase in de eigen organisatie. Het Zorgpad Stervensfase helpt de kwaliteit in de stervensfase te optimaliseren.
Hulpgids Digitalisering Zorgpad Stervensfase (handreiking)
Hulpmiddel
Hulpgids voor de projectgroep die zich bezig (gaat) houden met het implementeren van een digitale versie van het Zorgpad Stervensfase in het EPD. De hulpgids geeft ondersteuning bij het ontwikkelen van de digitale versie in het EPD en bij het schrijven van het implementatieplan, toegespitst op de eigen organisatie.
Een dierbare verliezen (folder)
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt welke gevoelens nabestaanden kunnen ervaren na het verlies van een dierbare en hoe zij in deze moeilijke tijd goed voor zichzelf kunnen zorgen. Er wordt ingegaan op het rouwproces.
De stervensfase (folder)
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt hoe een sterfbed kan verlopen. De informatie in de folder gaat in op mogelijke vragen die een patiënt of naaste heeft en moedigt aan tot het stellen van nieuwe vragen. Deze vragen kunnen worden voorgelegd aan de betrokken zorgverleners.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.