Oog voor naasten! (factsheet)
Hulpmiddel

Oog voor naasten! (factsheet)

  • Ontwikkelaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC
  • Soort Factsheet
  • Gebruiker Beleidsmakers
  • Versie 2019
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers
  • Setting Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam LUMC, Consortium Propallia
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021

De factsheet Oog voor Naasten voor managers geeft in een oogopslag informatie over waarom zorg voor naasten in de palliatieve zorg een ‘must’ is voor alle zorgprofessionals en wat de Oog voor Naasten - methodiek beoogt voor een organisatie. Het biedt informatie over wat het implementeren van deze methodiek organisaties oplevert. En het geeft informatie over wat betere zorg voor naasten voor en na het overlijden van een dierbare voor een organisatie oplevert en wat (minimale) goede zorg is.
 

Naar de factsheet


De factsheet is onderdeel van de toolkit Oog voor Naasten!. De methode ondersteunt zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen systematisch oog te hebben voor naasten van patiënten of bewoners met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Het helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van zorg aan naasten voor en na het overlijden van hun dierbare.  

De methodiek bevat informatie met hulpmiddelen: 

Producten uit de Oog voor Naasten-methodiek die specifiek gericht zijn op de zorg tijdens een besmettelijk ziekte (zoals COVID-19) staan op de pagina Patiënten / naasten bij corona.

Inzet hulpmiddel

Oog voor naasten! levert kwaliteit van zorg op. De naasten weten zich gehoord, gezien en gesteund. De zorgverlener kan betere zorg verlenen waardoor zij zich meer gewaardeerd voelen. 

Randvoorwaarden voor implementatie

Voor het implementeren van de methodiek in een organisatie is commitment van de organisatie nodig om hier tijd en ruimte voor vrij te maken. Ook wordt geadviseerd ambassadeurs aan te stellen die de implementatie begeleiden en medewerkers scholen met hulp van het aangereikte scholingsmateriaal uit de methodiek.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van het LUMC.

Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam LUMC, Consortium Propallia
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.