Oog voor naasten! (factsheet)
Hulpmiddel

Oog voor naasten! (factsheet)

  • Ontwikkelaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC
  • Soort Factsheet
  • Gebruiker Beleidsmakers
  • Versie 2019
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers
  • Setting Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam LUMC, Consortium Propallia
Laatst geactualiseerd: 7 februari 2024

De factsheet Oog voor Naasten voor managers geeft in een oogopslag informatie over waarom zorg voor naasten in de palliatieve zorg een ‘must’ is voor alle zorgprofessionals en wat de Oog voor Naasten - methodiek beoogt voor een organisatie. Het biedt informatie over wat het implementeren van deze methodiek organisaties oplevert. En het geeft informatie over wat betere zorg voor naasten voor en na het overlijden van een dierbare voor een organisatie oplevert en wat (minimale) goede zorg is.
 

Naar de factsheet


De factsheet is onderdeel van de toolkit Oog voor Naasten!. De methode ondersteunt zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen systematisch oog te hebben voor naasten van patiënten of bewoners met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Het helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van zorg aan naasten voor en na het overlijden van hun dierbare.  

De methodiek bevat informatie met hulpmiddelen: 

Inzet hulpmiddel

Oog voor naasten! levert kwaliteit van zorg op. De naasten weten zich gehoord, gezien en gesteund. De zorgverlener kan betere zorg verlenen waardoor zij zich meer gewaardeerd voelen. 

Randvoorwaarden voor implementatie

Voor het implementeren van de methodiek in een organisatie is commitment van de organisatie nodig om hier tijd en ruimte voor vrij te maken. Ook wordt geadviseerd ambassadeurs aan te stellen die de implementatie begeleiden en medewerkers scholen met hulp van het aangereikte scholingsmateriaal uit de methodiek.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam LUMC, Consortium Propallia
Laatst geactualiseerd: 7 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.