Oog voor naasten! (handreiking)
Hulpmiddel

Oog voor naasten! (handreiking)

  • Ontwikkelaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Geestelijk verzorgers, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie 2019
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers
  • Setting Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam LUMC, Consortium Propallia
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021

De handreiking Oog voor naasten! biedt aan zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen informatie hoe zij aandacht kunnen hebben voor naasten voor en na het overlijden van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid. Er wordt uitgelegd waarom oog voor de naasten van belang is en wat je kunt doen om goede zorg te verlenen aan de naaste voor en na het overlijden van een dierbare.
 

Naar de handreiking


De handreiking is onderdeel van de toolkit Oog voor Naasten!. De methode ondersteunt zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen systematisch oog te hebben voor naasten van patiënten of bewoners met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Het helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van zorg aan naasten voor en na het overlijden van hun dierbare. 

De methodiek bevat informatie met hulpmiddelen: 

Producten uit de Oog voor Naasten-methodiek die specifiek gericht zijn op de zorg tijdens een besmettelijk ziekte (zoals COVID-19) staan op de pagina Patiënten / naasten bij corona.

Inzet hulpmiddel

Oog voor naasten! levert kwaliteit van zorg op. De naasten weten zich gehoord, gezien en gesteund. De zorgverlener kan betere zorg verlenen waardoor zij zich meer gewaardeerd voelen. 

Randvoorwaarden voor implementatie

De hulpmiddelen in de toolkit Oog voor Naasten! kunnen direct ingezet worden bij de individuele zorgverleners. 

Om de methodiek in een organisatie te implementeren is commitment van de organisatie nodig om hier tijd en ruimte voor vrij te maken. Ook wordt geadviseerd ambassadeurs aan te stellen die de implementatie begeleiden en medewerkers scholen met hulp van het aangereikte scholingsmateriaal uit de methodiek. Zie hiervoor de hulpmiddelen bij gebruik van de methodiek binnen de zorgorganisatie onder aanvullende informatie op deze pagina.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa 

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van het LUMC.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam LUMC, Consortium Propallia
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.