Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare’
Project

Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare’

  • Betrokken organisaties IKNL, Consortium Propallia, LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum), UNCZH (Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland)
  • Looptijd 01-05-2017 tot 15-09-2019
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager mantelzorgers, naasten
  • Subsidiegever ZonMw
  • Publicatiedatum 14 juli 2020
Contactpersoon
Marcella Tam LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 24 november 2020

Naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid hebben veel behoefte aan aandacht en steun. Zorgverleners willen deze aandacht en steun wel geven, maar weten vaak niet goed hoe dit precies te doen.

Doel

Het project 'Oog voor naasten' had als doel zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen te ondersteunen in het geven van systematische zorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid. Het gaat om zorg aan naasten voorafgaand aan en na het overlijden van hun dierbare om zo tot een zo goed mogelijke  verwerking van het sterven van hun dierbare te komen.

Resultaten

De Oog voor Naasten-methodiek helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van voor- én nazorg. Zo is er een informatiefolder voor naasten zelf die zorgverleners aan hen kunnen geven. Deze folder helpt naasten in het beter zorgen voor zichzelf, in het gesprek met de zorgverlener en in het krijgen van de nodige informatie en ondersteuning. De methodiek is geïntroduceerd en geëvalueerd in 3 ziekenhuizen en 5 verpleeghuizen.

Producten

Informatie voor zorgverleners

Informatie voor organisaties bij implementatie

Informatie voor naasten

Meer informatie

Contactpersoon
Marcella Tam LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 24 november 2020
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.