Oog voor Naasten!
Project

Oog voor Naasten!

  • Betrokken organisaties IKNL, Consortium Propallia, LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum), UNCZH (Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland)
  • Looptijd 01-05-2017 tot 15-09-2019
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager mantelzorgers, naasten
  • Subsidiegever ZonMw
  • Publicatiedatum 14 juli 2020
Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam - LUMC LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Het Palliantieproject Oog voor Naasten! had als doel zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen te ondersteunen in het geven van systematische zorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid. Het gaat om zorg aan naasten voorafgaand aan en na het overlijden van hun dierbare om zo tot een zo goed mogelijke verwerking van het sterven van hun dierbare te komen.

Resultaten

De methodiek Oog voor Naasten! helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van voor- én nazorg. Zo is er een informatiefolder voor naasten die zorgverleners aan naasten kunnen geven. Deze folder helpt naasten in het beter zorgen voor zichzelf, in het gesprek met de zorgverlener en in het krijgen van de nodige informatie en ondersteuning. De methodiek is geïntroduceerd en geëvalueerd in drie ziekenhuizen en vijf verpleeghuizen. De methodiek wordt in het project Oog voor Naasten en Nabestaanden momenteel doorontwikkeld voor alle settings (thuis, hospice, ziekenhuis en verpleeghuis) en geschikt gemaakt voor mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet goed beheersten.

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject.

Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam - LUMC LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.