Oog voor naasten! (werkboek)
Hulpmiddel

Oog voor naasten! (werkboek)

  • Ontwikkelaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Beleidsmakers, Geestelijk verzorgers, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie 2019
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers
  • Setting Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam LUMC, Consortium Propallia
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021

Het werkboek Oog voor naasten! is bedoeld voor teams ter ondersteuning van het implementeren van de methodiek op de afdeling. In het werkboek staat wat de methodiek inhoudt en wat er nodig is om te kunnen starten. De vijf stappen van implementatie zijn uitgebreid beschreven op zowel team- als organisatieniveau.
 

Naar het werkboek


Het werkboek is onderdeel van de toolkit Oog voor Naasten!. De methode ondersteunt zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen systematisch oog te hebben voor naasten van patiënten of bewoners met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Het helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van zorg aan naasten voor en na het overlijden van hun dierbare.  

De methodiek bevat informatie met hulpmiddelen: 

Producten uit de Oog voor Naasten-methodiek die specifiek gericht zijn op de zorg tijdens een besmettelijk ziekte (zoals COVID-19) staan op de pagina Patiënten / naasten bij corona.

Inzet hulpmiddel

Oog voor naasten! levert kwaliteit van zorg op. De naasten weten zich gehoord, gezien en gesteund. De zorgverlener kan betere zorg verlenen waardoor zij zich meer gewaardeerd voelen. 

Randvoorwaarden voor implementatie

Voor het implementeren van de methodiek in de organisatie is commitment van de organisatie nodig om hier tijd en ruimte voor vrij te maken. Ook wordt geadviseerd ambassadeurs aan te stellen die de implementatie begeleiden en medewerkers scholen met hulp van het aangereikte scholingsmateriaal uit de methodiek. Zie hiervoor de hulpmiddelen bij gebruik van de methodiek binnen de zorgorganisatie onder aanvullende informatie op deze pagina.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van het LUMC.

Voor vragen, neem contact op met:
Marcella Tam LUMC, Consortium Propallia
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.