Financiering palliatieve zorg (handreiking)
Hulpmiddel

Financiering palliatieve zorg (handreiking)

  • Ontwikkelaar PZNL
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Basisarts, Beleidsmakers, Geestelijk verzorgers, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Medisch specialisten, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie 2021
  • Doelgroep Kinderen, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Hospice, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Praktijkteam Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 21 april 2022

De handreiking Financiering palliatieve zorg beschrijft aan de hand van een casus de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis (hoofdstuk 1), thuis (hoofdstuk 2), hospice (hoofdstuk 3), verpleeghuis & palliatieve unit (hoofdstuk 4). De hoofdstukvolgorde sluit aan op het ziekteproces van een patiënt, van ziektegerichte palliatie naar symptoomgerichte palliatie, en begint daarom met het ziekenhuis.

Elk hoofdstuk start met een vervolg op de casus uit de inleiding, passend bij de zorgsetting. Daarna wordt, voor de beroepsgroepen waarbij de meeste knelpunten gesignaleerd werden, beschreven hoe de palliatieve zorg in 2022 wordt gefinancierd. Tot slot zijn ook eigen betalingen van patiënten beschreven (hoofdstuk 5) en een overzicht van ervaren knelpunten in de bekostiging (hoofdstuk 6). Specifieke informatie met betrekking tot kinderpalliatieve zorg is met een symbool aangegeven. 

De handreiking is in samenspraak met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg in het betreffende jaar. 

Inzet hulpmiddel

De handreiking ondersteunt de zorgverlener zo goed mogelijk door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2022 op een rij te zetten en te koppelen aan mogelijkheden voor registratie en declaratie.
 

Naar de handreiking


Randvoorwaarden

De handreiking is direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Zorgaanbieders die knelpunten in de praktijk ervaren, bijvoorbeeld over financiering, kunnen terecht bij het Praktijkteam palliatieve zorg via de contactgegevens rechtsboven op deze pagina.

Zie ook de brochure Informatiekaart Palliatieve zorg voor beknopte informatie over financiering van de palliatieve zorg voor zorgverleners. 

Voor vragen, neem contact op met:
Praktijkteam Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 21 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.