Monitor Palliatieve Zorg 2020
Publicatie

Monitor Palliatieve Zorg 2020

 • Datum publicatie 8 december 2020
 • Organisatie Nationale Zorgautoriteit (NZa)
Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 december 2020

Er zijn grote verschillen in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de monitor Palliatieve Zorg. De monitor brengt het zorggebruik van palliatieve patiënten en de kosten hiervan in kaart. In de monitor is gekeken naar:

 • welke patiënten overleden zijn aan een aandoening die vaak samengaat met een behoefte aan palliatieve zorg;
 • welke zorg deze palliatieve patiënten hebben ontvangen;
 • welke kosten hiermee samenhangen

Conclusies uit de monitor

Dit laat grote verschillen zien in het zorggebruik van palliatieve patiënten. Wanneer gekeken wordt naar doodsoorzaak zijn verschillen in aard en omvang van het zorggebruik zichtbaar. Naar mate het overlijden dichterbij komt neemt ook het zorggebruik toe. In de monitor is te zien dat de zorgkosten per kwartaal oplopen.

Een greep uit de verdere resultaten van de monitor:

 • Bij bijna driekwart van alle overledenen komt het overlijden niet onverwacht.
 • De gemiddelde zorgkosten in het laatste levensjaar in de periode 2016 tot en met 2018 nemen met name binnen de Wlz toe.
 • Palliatieve patiënten die zijn overleden aan een aandoening waarbij vaak langdurige zorg wordt ingezet leveren hogere kosten op.
 • De inzet van acute zorg neemt toe in de laatste weken voor het overlijden.
 • De inzet van acute zorg is relatief laag bij palliatieve patiënten die verblijven in een langdurige zorginstelling
 • Kinderen hebben meer nog dan volwassenen te maken met acute zorg in de laatste periode van hun leven.

De volledige monitor Palliatieve Zorg 2020

De monitor Palliatieve zorg is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het plan van de NZa is om de monitor in 2023 te hehalen. De volledige monitor Palliatieve Zorg 2020 is te bekijken op de website van de NZa.

 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.