Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 april 2023
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
COVID-19 en palliatieve zorg - Delier (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Delier' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Palliatieve zorg (post mbo-leergang)
Opleiding
De post mbo-leergang 'Palliatieve zorg' is bedoeld voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die hun competenties willen vergroten om zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte beter te kunnen begeleiden.
Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over de specifieke aandachtspunten bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt ingegaan op morele dilemma's, zingeving, keuzes in behandeling en specifieke dilemma's.
Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. Bijvoorbeeld aandacht voor interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.
Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)
Opleiding
De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.
Interculturele rouwzorg (e-learning)
Opleiding
E-learning die inzicht geeft in hoe de interculturele competentie te ontwikkelen en hoe de eigen grens te bewaken als zorgprofessional.
Tussenland: over leven met de dood in je schoenen (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over het 'leven in Tussenland: een overgangsgebied tussen leven en dood'. Jannie Oskam, schrijver van het boek Tussenland vertelt over haar ervaringen in dit overgangsgebied. Ook het onderwerp 'samen beslissen' komt aan bod.
De stervensfase (webinar on demand)
Opleiding
Webinar uit het vierluik 'Palliatieve zorg en End of life care', waarin de de pathofysiologie van het stervensproces wordt besproken. Wat is sterven eigenlijk, hoe bespreken zorgverleners dat met de patiënt en zijn naasten, wat doen we nog wel en wat doen we vooral niet meer?
Ik weet niet wat ik zeggen moet (workshop)
Opleiding
Scholing voor zorgprofessionals over spreken met ongeneeslijk zieken over het levenseinde.
Palliatieve zorg - Basiscursus
Opleiding
In deze e-learningcursus Palliatieve zorg leer je op welke wijze zorg geboden kan worden aan cliënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen.
Voltooid leven (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over de thematiek rondom voltooid leven en de bijkomende ethische perspectieven in de groep van 55-plussers.
Zorg rondom hartfalen in de palliatieve fase (workshop)
Opleiding
Nascholing waarin aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en met behulp van achterliggende theorie wordt ingegaan op de specifieke zorg voor de palliatieve patiënt met hartfalen.
I-HARP voor COPD (e-learning)
Opleiding
E-learning over palliatieve zorg bij ernstige COPD. Zorgverleners leren de specifieke palliatieve zorgbehoeften te herkennen.
Palliatieve zorg (basiscursus)
Opleiding
Basiscursus voor zorgverleners om te leren op welke wijze palliatieve zorg geboden kan worden aan patiënten en naasten om de kwaliteit van leven te bevorderen.
COVID-19 en palliatieve zorg - Dyspnoe en hoesten (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Dyspnoe en hoesten' maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.