Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg
Opleiding

Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg

 • Aanbieder Pharos
 • Type scholing in-company scholing | scholing op maat
 • Kosten ja
 • Locatie Nader te bepalen of online
 • Functie geneeskunde-master (7), huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Een derde van de mensen in Nederland heeft moeite met het begrijpen of lezen van informatie over gezondheid en het opvolgen van instructies. Denk aan laaggeletterden, ouderen of aan mensen voor wie Nederlands niet de eerste taal is. Goed geïnformeerd zijn en begrijpen van mogelijke behandelmethoden is echter voor iedereen belangrijk. Alleen dan kan je samen beslissen. In de training 'Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg' leren deelnemers in hun communicatie aan te sluiten bij laaggeletterden.

Leerdoelen

 • Deelnemers leren de begrippen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.
 • Deelnemers verkrijgen kennis over het belang van schooljaren.
 • Deelnemers leren de specifieke benadering van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 • Deelnemers leren het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en die bespreekbaar maken.
 • Deelnemers leren communiceren met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden / het in eenvoudige taal overbrengen van informatie / het vermijden van jargon.
 • Deelnemers leren gebruik maken van passend voorlichtings- en beeldmateriaal.
 • Deelnemers kunnen de terugvraagmethode toepassen.
 • Deelnemers leren samen beslissen.
 • Deelnemers leren goed naar de patiënt en zijn naasten luisteren, vragen stellen en empathie tonen.
 • Deelnemers leren over het geven van voorlichting, advies en instructie aan patiënt en/of naasten, zodat zij keuzes kunnen maken voor gewenste palliatieve zorg.

Deze scholing is gebaseerd op

 • Kwaliteitskader palliatieve zorg
 • Instrumental and affective communication with patients with limited health literacy in the palliative phase of cancer or COPD. Janneke Noordman, Lotte Schulze, Ruud Roodbeen, Gudule Boland, Liesbeth M. van Vliet, Maria van den Muijsenbergh en Sandra van Dulmen In: BMC Palliative Care, oktober 2020.
 • Communication and shared decision-making with patients with limited health literacy; helpful strategies, barriers and suggestions for improvement reported by hospital-based palliative care providers. Ruud Roodbeen, Astrid Vreke, Gudule Boland, Jany Rademakers, Maria van den Muijsenbergh, Janneke Noordman en Sandra van Dulmen. In: Plos One, juni 2020.
 • Towards appropriate information provision for and decision-making with patients with limited health literacy in hospital-based palliative care in Western countries: a scoping review into available communication strategies and tools for healthcare providers. Janneke Noordman, Liesbeth van Vliet, Menno Kaunang, Maria van den Muijsenbergh, Gudule Boland en Sandra van Dulmen. In: BMC Palliative Care, april 2019.
 • Muijsenbergh, M van den, Oosterberg, E,.e.a. (2016).Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren. Hoofdstuk 11: Kanker en palliatieve zorg (Pharos en NHG) pp 255-264.  

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

Kennisoverdracht, casuïstiek bespreken, communicatie oefenen met een acteur 

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

Docenten uit de Pharos trainerspool.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

Voorafgaand aan de training (delen van) de Goed Begrepen e-learning doorlopen.

Kosten

In overleg

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie is te vinden op de website van Pharos.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.