Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg (incompany training)
Opleiding

Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg (incompany training)

 • Aanbieder Pharos
 • Type scholing in-company scholing | scholing op maat
 • Datum In overleg
 • Kosten ja
 • Locatie Nader te bepalen of online
 • Functie geneeskunde-master (7), huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021

Een derde van de mensen in Nederland heeft moeite met het begrijpen of lezen van informatie over gezondheid en het opvolgen van instructies. Denk aan laaggeletterden, ouderen of aan mensen voor wie Nederlands niet de eerste taal is. Goed geïnformeerd zijn en begrijpen van mogelijke behandelmethoden is echter voor iedereen belangrijk. Alleen dan kun je samen beslissen. In de training Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg leren deelnemers in hun communicatie aan te sluiten bij laaggeletterden.

Deelnemers:

 • leren de begrippen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
 • verkrijgen kennis over het belang van schooljaren
 • leren de specifieke benadering van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
 • leren het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en die bespreekbaar maken
 • leren communiceren met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden / het in eenvoudige taal overbrengen van informatie / het vermijden van jargon
 • leren gebruikmaken van passend voorlichtings- en beeldmateriaal
 • kunnen de terugvraagmethode toepassen
 • leren samen beslissen
 • leren goed naar de patiënt en zijn naasten luisteren, vragen stellen en empathie tonen
 • leren over het geven van voorlichting, advies en instructie aan patiënt en/of naasten, zodat zij keuzes kunnen maken voor gewenste palliatieve zorg.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaand aan de training (delen van) de Goed Begrepen e-learning hebben doorlopen.

Kosten

In overleg

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie is te vinden op de website van Pharos.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.