Wat is palliatieve zorg? (video)
Onderwijsmateriaal

Wat is palliatieve zorg? (video)

 • Aanbieder IKNL in samenwerking met ROC Midden Nederland
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
 • Versie 2018
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3, vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021

De animatiefilm ‘Wat is palliatieve zorg? (2 minuten) is in april 2018 ontwikkeld, waarbij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017) als basis heeft gediend. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep verzorgenden, die een bij- en/of nascholing palliatieve zorg volgen, voor ogen gehouden. Na het bekijken van de animatie kan de kijker vertellen wat palliatieve zorg op hoofdlijnen inhoudt en wanneer er sprake is van palliatieve zorg.

De film is te gebruiken bij de introductie van palliatieve zorg met als opdracht: de filmpjes bekijken en nabespreken aan de hand van de vragen. Zie ook de waarde van palliatieve zorg en de vier pijlers van palliatieve zorg. Vragen kunnen zijn:

 • Wanneer is palliatieve zorg aan de orde?
 • Wat zijn de doelen van palliatieve zorg?
 • Over welke vier dimensies gaat het in palliatieve zorg?
 • Noem van elke dimensie een voorbeeld.
 • In welke twee fasen van ziek-zijn kan de patiënt zich bevinden binnen de palliatieve zorg?
 • Wat zijn de verschillen tussen deze twee fasen?

 

Naar het materiaal

 

Naar de docenteninstructie

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.