Richtlijn Pijn bij kanker en richtlijn Pijn bij gevorderde COPD of hartfalen (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Pijn bij kanker en richtlijn Pijn bij gevorderde COPD of hartfalen (samenvattingskaart)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 3 november 2021

De samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de twee richtlijnen:

De richtlijnen zijn bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase.
 

Naar het materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 3 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.