Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met hartfalen
Onderwijsmateriaal

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met hartfalen

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal tekstueel, website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2016
  • Zorgverlener helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020

De ontwikkelaars van de herziene richtlijn komen op basis van diverse onderzoeken tot de conclusie dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Ook leidt deze zorg tot een afname van de zorgconsumptie, zoals SEH-bezoeken, en tot een toename van het aantal patiënten dat desgewenst thuis kan overlijden. Daarnaast concluderen de auteurs dat het inzetten van een palliatief team of een gespecialiseerd verpleegkundige thuis bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven en dat hartfalenpoliklinieken bijdragen aan een langere levensduur. 

De richtlijn is te gebruiken als achtergrond informatie bij palliatieve zorg en hartfalen.

 

Naar het materiaal

 

Verwant materiaal

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!