Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met hartfalen
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met hartfalen

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2018
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), physician assistant (7), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023

Deze herziene richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen met gevorderd hartfalen een leidraad te geven. Gevorderd hartfalen is een complex klinisch syndroom met een onzekere levensverwachting en ziektebeloop en een slechte prognose. De symptoomlast bij hartfalen is groot en zorg gericht op palliatie heeft nog te weinig aandacht. De richtlijn is geschikt voor behandelaars van patiënten die medicamenteus worden behandeld, maar ook voor diegene die in het traject van een steunhart (ofwel LVAD=left ventricular assist device) of harttransplantatie palliatieve zorg nodig hebben.

De ontwikkelaars van de herziene richtlijn komen op basis van diverse onderzoeken tot de conclusie dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Ook leidt deze zorg tot een afname van de zorgconsumptie - zoals SEH-bezoeken - en tot een toename van het aantal patiënten dat desgewenst thuis kan overlijden.

Daarnaast concluderen de auteurs dat het inzetten van een palliatief team of een gespecialiseerd verpleegkundige thuis bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven en dat hartfalenpoliklinieken bijdragen aan een langere levensduur. 

De richtlijn is te gebruiken als achtergrondinformatie bij palliatieve zorg en hartfalen.
 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.