Palliatieve zorg bij hartfalen

Uitgangsvraag 2

Wat is palliatieve zorg bij hartfalen?

Methodiek: Consensus based (literatuur niet systematisch gezocht en beoordeeld)

Uitgangsvragen

Bij patiƫnten met hartfalen NYHA-klasse III en IV:
2a     Wat wordt verstaan onder palliatieve zorg en hoe moet dit worden vormgegeven?
2b     Wat is het effect van palliatieve zorg op klachten en kwaliteit van leven?
2c     Hoe wordt de zorg afgestemd op het stadium van de palliatieve zorg?