Netwerken palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal

Netwerken palliatieve zorg (website)

 • Aanbieder Stichting Fibula
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
 • Versie 2019
 • Opleiding hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken
 • Kosten nee
Contactpersoon Greet van der Zweep Fibula
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021

De organisatie van palliatieve zorg in Nederland is op deze website in kaart gebracht. De verschillende Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en wat zij patiënten, naasten en zorgverleners te bieden hebben, kan hier worden opgezocht. 

Een opdracht kan zijn om de student op zoek te laten gaan naar informatie over hoe en naar wie je een cliënt of familie kunt verwijzen cq informatie kunt geven over (regionale):

 • hulpmiddelen in de palliatieve ( terminale) fase
 • ondersteuning van informele zorg
 • psychische/ sociale problemen
 • specifieke zorg (bijvoorbeeld wondzorg)
 • hospicevoorzieningen
   

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Greet van der Zweep Fibula
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.