Inzicht in netwerkgovernance (rapport)
Publicatie

Inzicht in netwerkgovernance (rapport)

 • Datum publicatie 9 juli 2020
 • Organisatie De werkgroep ‘Uitwerking netwerkgovernance’
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 16 juli 2020

De werkgroep 'Uitwerking netwerkgovernance' heeft de Netwerken Palliatieve Zorg (netwerkcoördinatoren en besturen) bevraagd op de huidige stand van zaken rondom governance en de invloed die deze governance heeft op de doelrealisatie van een netwerk. De doelen van het onderzoek waren:

 • Een overzicht maken van de governance van de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en de samenhang hiervan met de doelrealisatie van deze netwerken.
 • Bestuurders van Netwerken Palliatieve Zorg inzicht geven in de governance van het eigen netwerk ten opzichte van de andere Netwerken Palliatieve Zorg.
 • De wensen van de Netwerken Palliatieve Zorg ten aanzien van de begeleiding vanuit PZNL/Fibula verkennen.

Resultaten

De vragenlijst is door 39 respondenten ingevuld, die samen 56 netwerken vertegenwoordigen (respons 88%). De bevindingen moeten met voorzichtigheid worden bekeken, omdat het om groepen van kleine omvang gaat en om zelfgerapporteerde data.

Een succesvolle doelrealisatie van een netwerk, is mede afhankelijk van de invulling en uitvoer van drie dimensies van netwerkgovernance. Zoals uit de resultaten van de vragenlijst blijkt, zijn deze dimensies weer onder te verdelen in factoren die onderdeel zijn van netwerkgovernance. Uit de resultaten van de vragenlijst blijken de volgende governance-aspecten het meest van invloed op de doelrealisatie:

 • De mate van organisatiegraad.
 • Actieve participatie van de deelnemende (zorg)organisaties.
 • De aanwezigheid van bestuurders op besluitvormend niveau.
 • Een goed functionerende planning en control cyclus (P&C cyclus).
 • De aanwezigheid van een aanspreekcultuur.
 • Het genereren van andere geldstromen naast de VWS-subsidie.

Downloads

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 16 juli 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.