Meneer Wong is misselijk (virtuele patiëntencasus)
Onderwijsmateriaal

Meneer Wong is misselijk (virtuele patiëntencasus)

  • Aanbieder Erasmus MC i.s.m Pasemeco
  • Soort materiaal casuïstiek, software
  • Versie 2019
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021

Deze virtuele patiƫntencasus gaat over een patiƫnt met misselijkheid in de palliatieve fase. Het doel van de casus is oefenen met klinisch redeneren.

Het onderwijsmateriaal maakt deel uit van een onderwijspakket over de breedte van de palliatieve zorg gericht op co-assistenten in de master tijdens de twee terugkomdagen bij huisartsgeneeskunde. Dit betreft een e-learning over einde leven beslissingen, een e-learning palliatieve zorg en materiaal voor het contactonderwijs
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Contactpersoon Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.