Einde leven beslissingen (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Einde leven beslissingen (e-learning)

  • Aanbieder Erasmus MC
  • Soort materiaal lespakket
  • Versie 2019
  • Opleiding geneeskunde-master (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021

Deze e-learning is gemaakt als voorbereiding op het contactonderwijs tijdens master coschap huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC. 

Na het maken van deze e-learning kennen de studenten de verschillende beslissingen rond het levenseinde, de regelgeving rond euthanasie, kunnen zij beschrijven wanneer de stervensfase ongeveer begint, kunnen zij uitleggen wat palliatieve sedatie inhoudt en wat de voorwaarden zijn, weten ze waar je richtlijnen met betrekking tot palliatieve sedatie en euthanasie kunt vinden en zijn ze zicht bewust dat het verlenen van goede palliatieve zorg essentieel is, en dat de meeste mensen overlijden zonder euthanasie of palliatieve sedatie.

Het onderwijsmateriaal maakt deel uit van een onderwijspakket over de breedte van de palliatieve zorg gericht op co-assistenten in de master tijdens de twee terugkomdagen bij huisartsgeneeskunde. Dit betreft e-learning over palliatieve zorgvirtuele patiĆ«nten casus en materiaal voor het contactonderwijs.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.