Nederlands onderzoek wijst uit: vermindering optreden reutelen door profylactische subcutane toediening van scopolamine butylbromide
Nieuws6 oktober 2021
Nieuws

Nederlands onderzoek wijst uit: vermindering optreden reutelen door profylactische subcutane toediening van scopolamine butylbromide

Nieuws 6 oktober 2021

Nederlands onderzoek onder 162 patiënten in de terminale fase heeft aangetoond dat profylactische subcutane toediening van scopolamine butylbromide het optreden van reutelen aanzienlijk kan verminderen. Deze bevinding komt voort uit de SILENCE-studie (ScopolamIne butyLbromide givEN prophylactiCally for dEath rattle), een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie (RTC, Randomized Controlled Trial). De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in JAMA en werden op 6 oktober op het EAPC gepresenteerd door Jet van Esch (Erasmus MC). Op dit congres werd haar bovendien de prijs voor de beste abstract overhandigd. 

Bevindingen

In het gerandomiseerde klinische onderzoek, waaraan 162 patiënten deelnamen, werd een significant verschil waargenomen in het optreden van reutelen: bij 13% van de patiënten in de scopolaminebutylbromidegroep en bij 27% van de patiënten in de placebogroep.

Conclusie

Het onderzoek heeft aangetoond dat het preventief geven van scopolaminebutyl, dus vanaf het moment dat de stervensfase is herkend, het vóórkomen van reutelen halveert.

Achtergrond

Hoewel klinische richtlijnen anticholinergica aanbevelen om het reutelen te verminderen als niet-farmacologische maatregelen geen effect hebben, ontbrak bewijs voor de werkzaamheid ervan. Aangezien anticholinergica alleen de slijmproductie verminderen, maar niets doet op het al aanwezige slijm in de luchtwegen, is het de vraag  of de medicatie niet beter gestart kan worden voordat er sprake is van reutelen.

Wat is reutelen?

Reutelen wordt gedefinieerd als luidruchtige ademhaling veroorzaakt door de aanwezigheid van slijm in de bovenste luchtwegen. Het komt bij iets meer dan de helft van de stervende patiënten voor. Oorzaak ervan is het niet meer kunnen slikken, hoesten of speeksel en slijm achteraan de keel afvoeren. Het geluid ervan - zacht gekreun, luid gesnurk of krakend gerochel - verschilt van individu tot individu. Het is onduidelijk welke last de patiënt ervaart van reutelen.

Uitgevoerd door

Het onderzoek is uitgevoerd door Jet van Esch, Eric C.T. Geijteman, Karin van der Rijt, Esther Oomen - de Hoop (allen Erasmus MC), Lia van Zuylen, Bregje A.A. Huisman (beiden Amsterdam UMC), Heike S. Noordzij - Nooteboom (Van Weel - Bethesda ziekenhuis) en Renske Boogaard (Leerhuizen Palliatieve Zorg). 

Podcast

Beluister hier de podcast waarin Jet van Esch (Erasmus MC) en Jared R. Lowe (Universiteit van North Carolina) het onderzoek en de resultaten bespreken met Ethan Basch (JAMA).
 

Naar de publicatie

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.