Update: Handreiking financiering palliatieve zorg 2023
Nieuws24 januari 2023
Nieuws

Update: Handreiking financiering palliatieve zorg 2023

Nieuws 24 januari 2023

De Handreiking financiering palliatieve zorg geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Met het actualiseren van deze handreiking dragen we bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar! Want passende financiering is een belangrijk onderdeel voor het verwezenlijken van deze ambitie.

Doel van de Handreiking financiering palliatieve zorg

Het doel van de handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en in tal van samenwerkingsverbanden overal in het land zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om financiering van palliatieve zorg.

Belangrijkste wijzigingen 2023

In deze update van de handreiking is de geldende wet- en regelgeving van 2023 meegenomen. De versie uit 2022 komt hiermee te vervallen. In de handreiking wordt het de lezer makkelijker gemaakt doordat de updates worden aangegeven met een driehoekje met daarin een uitroepteken. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

•    NZa Facultatieve prestatie ‘Time to talk’
•    NZa experiment bekostiging transmurale palliatieve zorg, TAPA$-prestaties
•    Nieuwe zorgproducten voor de kinderpalliatieve zorg
•    Herziening van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

Ten behoeve van het overzicht zijn daarnaast de actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg in twee verschillende hoofdstukken verwerkt.

Wat biedt de handreiking?

In de handreiking worden de structuur en regels rondom financiering op een rij gezet en gekoppeld aan mogelijkheden voor registratie en declaratie. Daarnaast is de Handreiking ook een platform voor de praktijk om de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, bijvoorbeeld over financiering, te verzamelen en transparant te maken.

Update in samenspraak met het ministerie van VWS en de NZa

De nieuwe versie van de handreiking is geheel geactualiseerd naar de huidige wet- en regelgeving en geeft daarmee een compleet overzicht voor 2023. Ook deze herziene versie voor 2023 is in samenwerking met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit en vele andere betrokkenen onder verantwoordelijkheid van PZNL tot stand gekomen. Onze dank gaat uit naar eenieder die betrokken is geweest.

Meer informatie en melden knelpunten

Heb je vragen over de handreiking? Het Team Passende financiering palliatieve zorg beantwoordt ze graag. Je kan hiervoor een e-mail sturen aan info@pznl.nl ter attentie van Team Passende financiering palliatieve zorg. 
Ben je zorgverlener, bijvoorbeeld thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice? En ervaar je knelpunten met betrekking tot (o.a) de financiering van palliatieve zorg? Meld het dan bij het praktijkteam palliatieve zorg: meldpunt@juisteloket.nl of per telefoon 030 - 789 78 78.
 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Anne van Hulten PZNL
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.