Gesignaleerd in de media #40
Nieuws26 september 2023
Nieuws

Gesignaleerd in de media #40

Nieuws 26 september 2023

Plannen voor zorg en gezondheid

In Nederland moet iedereen kunnen rekenen op goede zorg en ondersteuning. Omdat mensen steeds ouder worden, neemt de vraag naar zorg toe. Het aantal zorgmedewerkers stijgt daarentegen niet zo hard mee. Daardoor dreigt de zorg vast te lopen. Het kabinet maakte daarom afspraken met gemeenten en een groot aantal maatschappelijke partijen binnen en buiten de zorg. Samen willen zij de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Deze afspraken staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hiervoor is van 2023 tot en met 2027 € 2,8 miljard beschikbaar. Dit is onder andere voor een sterkere eerstelijnszorg, zoals de huisartsenzorg en wijkverpleging.

Steeds meer mensen leven te lang voor hospice: 'Ineens moest hij weg om plaats te maken'

Mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben, kunnen hun laatste maanden doorbrengen in een hospice. Geert Boersema uit Emmeloord kreeg een plek in een hospice, maar knapte daarna weer op. En toen moest hij vertrekken. "Het was heftig, zowel voor Geert als voor onszelf", blikt zus Dineke Boersma terug in dit item van Hart van Nederland. Hoewel het fijn is dat mensen opknappen, zorgt het wel voor een uitdaging, aldus Roelofs. "We hebben niet eindeloos plek. Als iemand stabiliseert en het eigenlijk op wonen begint te lijken, dan houdt iemand een plek bezet voor iemand die ernstig ziek thuis zit en geen kant op kan. Het geeft een dubbel gevoel."  

Hoe onze omgang met de dood en euthanasie verandert

Een gesprek over een beladen maar o zo belangrijk onderwerp: de dood, en dan in het bijzonder euthanasie. Het is een thema dat altijd heftige debatten oproept, omdat wereldbeelden op elkaar lijken te botsen. Wat is heilig: autonomie of het leven? David Boogerd gaat in deze NPO Radio 1 aflevering in gesprek met Els van Wijngaarden (borgethicus en onderzoeksleider van het Radboudumc) en vaste gast theoloog Stefan Paas, professor aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht.

Reactie KNMG op evaluatie euthanasiewet

De KNMG is tegen een wet ‘voltooid leven’. Bij de beoordeling van een verzoek om hulp bij zelfdoding zou altijd een arts betrokken moeten zijn. Uitgesloten moet immers worden dat de doodswens voortkomt uit een somatische en/of psychische aandoening waarvoor eventuele behandeling mogelijk is. De KNMG reageert in dit artikel op de evaluatie van de euthanasiewet en roept de politiek in dit artikel dan ook op een dergelijke wet niet in te voeren. 

Kwetsbaar oud laat politici koud

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, laat in het volgende artikel expliciet zien geschokt te zijn, dat er in de stukken van Prinsjesdag wederom zo weinig aandacht is voor de behandeling van kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het woord ‘ouderen’ wordt slechts twee keer genoemd in de Miljoenennota. “Zeker gezien de opgave waarbij ouderen steeds langer in hun eigen huis blijven wonen is het van groot belang oog te hebben voor het vormgeven van goede behandeling van kwetsbare ouderen in de wijk,” stelt Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso en specialist ouderengeneeskunde.

De mogelijkheden van open gesprekken binnen de kinderpalliatieve zorg

Hogeschooldocent en promovendus Liesbeth Geuze heeft de Henk Ritzen-prijs gewonnen voor het beste OenG-artikel (OenG staat voor Onderwijs en Gezondheidszorg) van het jaar 2022. Door het organiseren van Wonder Labs verkennen ze de mogelijkheden van open gesprekken binnen de kinderpalliatieve zorg. Volgens Liesbeth is de uitwisseling van ervaringen belangrijk voor alle betrokkenen. Ook buiten de kinderpalliatieve zorg. “Zorgverleners willen goede en passende zorg verlenen en ondanks bijvoorbeeld een tekort aan collega’s kwaliteit blijven leveren. Wat veel gebeurt in de zorg is dat zorgverleners te gericht gaan handelen, waardoor zij de ander niet meer volledig zien. Dat resulteert weer in onvrede en spanningen in relaties. 

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 26 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.