Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg bruikbaar in verstandelijk gehandicaptenzorg
Nieuws13-05-2022
De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is goed in te zetten in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking om de geboden palliatieve zorg in kaart te brengen. Dit blijkt uit een onderzoek waaraan tien zorgorganisaties meededen.
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Nieuws31-08-2021
'Zelfevaluatie palliatieve zorg': hoe werkt dat in de praktijk voor een zorgorganisatie? Fibula ontwikkelde voor diverse settings filmpjes met ervaringsverhalen, bijvoorbeeld een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe de Zelfevaluatie is toegepast binnen de gehandicaptenzorg.
Gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van 1.0 naar 2.0
Nieuws30-06-2021
De gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van Fibula is de afgelopen periode herzien en opnieuw vormgegeven.
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg als hulpmiddel binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie
Nieuws11-05-2021
Om zorgorganisaties te helpen met vragen over het gebruik van de Zelfevaluatie in relatie tot kwaliteitssystemen met bijbehorende keurmerken is een document opgesteld dat hen daarbij helpt.
Hoe verhoudt de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg zich tot PREZO Hospicezorg?
Nieuws28-04-2021
Hoe verhoudt de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg zich tot PREZO Hospicezorg? Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Om inzicht te bieden in het verschil tussen deze instrumenten is het document 'Zelfevaluatie Palliatieve zorg en PREZO hospicezorg' ontwikkeld.
Zelf aan de slag met de zelfevaluatie?
Nieuws03-06-2020
Zorgverleners en zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg geeft hierbij richting. Om hiermee aan de slag te gaan is de zelfevaluatie palliatieve zorg ontwikkeld.
Zelfevaluatie maakt kwaliteit palliatieve zorg Hospice Zenit inzichtelijk
Nieuws16-03-2020
Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de Zelfevaluatie. Over de ervaringen vertelt coördinator Cis van Deurssen in dit interview.
Nieuwe publicatie: veelgestelde vragen zelfevaluatie
Nieuws13-03-2020
Een zorgorganisatie die inzicht wil krijgen in waar deze staat ten aanzien van de kwaliteit van de aangeboden palliatieve zorg en waar verbetering mogelijk is, kan gebruikmaken van de zelfevaluatie palliatieve zorg. Om de veelgestelde vragen te beantwoorden is een pagina gepubliceerd.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.