Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Jellinek start met Zelfevaluatie
Nieuws26-03-2024
Twee outreachende teams van Jellinek, expert op het gebied van verslaving, zijn op 15 februari gestart met de pilot van de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties.
Online inspiratiebijeenkomsten: hoe werkt de Zelfevaluatie in de praktijk? 
Nieuws14-03-2024
Streef jij naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de laatste levensfase en voor hun naasten? Wil je weten waar jouw zorgorganisatie staat in het toepassen van palliatieve zorg?
Lancering herziene versie van de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties
Nieuws26-02-2024
De herziene versie van de zelfevaluatie sluit nog beter aan bij de praktijk en beschikt onder andere over een vernieuwde Gids waar de handleiding en Zelfevaluatie onderdeel van uitmaken.
Herziening Zelfevaluatie voor zorgorganisatie
Nieuws18-12-2023
Sinds begin 2023 werkt een multidisciplinaire werkgroep van PZNL aan een herziening van de Zelfevaluatie. De Zelfevaluatie is een instrument waarmee zorgorganisaties kunnen nagaan waar de organisatie staat op het gebied van de palliatieve zorg en welke successen er al zijn. Daarnaast geeft de Zelfevaluatie inzicht in welke verbeteringen in de palliatieve zorg mogelijk zijn. Met de uitkomsten kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren.
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg bruikbaar in verstandelijk gehandicaptenzorg
Nieuws13-05-2022
De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is goed in te zetten in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking om de geboden palliatieve zorg in kaart te brengen. Dit blijkt uit een onderzoek waaraan tien zorgorganisaties meededen.
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Nieuws31-08-2021
'Zelfevaluatie palliatieve zorg': hoe werkt dat in de praktijk voor een zorgorganisatie? Fibula ontwikkelde voor diverse settings filmpjes met ervaringsverhalen, bijvoorbeeld een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe de Zelfevaluatie is toegepast binnen de gehandicaptenzorg.
Gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van 1.0 naar 2.0
Nieuws30-06-2021
De gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van Fibula is de afgelopen periode herzien en opnieuw vormgegeven.
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg als hulpmiddel binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie
Nieuws11-05-2021
Om zorgorganisaties te helpen met vragen over het gebruik van de Zelfevaluatie in relatie tot kwaliteitssystemen met bijbehorende keurmerken is een document opgesteld dat hen daarbij helpt.
Hoe verhoudt de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg zich tot PREZO Hospicezorg?
Nieuws28-04-2021
Hoe verhoudt de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg zich tot PREZO Hospicezorg? Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Om inzicht te bieden in het verschil tussen deze instrumenten is het document 'Zelfevaluatie Palliatieve zorg en PREZO hospicezorg' ontwikkeld.
De Zelfevaluatie palliatieve zorg bij Careyn Hospice en Thuiszorg
Nieuws26-10-2020
In dit interview vertelt Marijke van Best van Careyn over haar ervaringen met het uitvoeren van de Zelfevaluatie palliatieve zorg in het hospice en in de thuiszorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.