Herziening Zelfevaluatie voor zorgorganisatie
Nieuws18 december 2023
Nieuws

Herziening Zelfevaluatie voor zorgorganisatie

Nieuws 18 december 2023

Proces 

De herziening is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en een evaluatie onder 43 zorgorganisaties die eerder een Zelfevaluatie hebben uitgevoerd. De aangepaste versie is als pilot getest in verschillende zorgsettingen. Na deze testen zijn verbeteringen opgehaald en verwerkt in de versie die eind september is gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst. 

Eén van de deelnemers aan de pilot was Palliatieve Thuiszorg Jasmijn:

Afgelopen zomer hebben wij via de pilot, onder begeleiding van Dianne Boxman, de herziene Zelfevaluatie uitgevoerd binnen onze organisatie. Een leuke, inspirerende en bruikbare manier om stil te staan bij ons handelen en om te kijken waar verbetering mogelijk was. Ook is gebleken dat de Zelfevaluatie een waardevol onderdeel was in onze aanloop naar de audit voor het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg. Wij bevelen daarom van harte aan om de herziene Zelfevaluatie te gaan doen. 

Belangrijkste aanpassingen 

De belangrijkste aanpassingen van de herziene versie zijn: 

  • De herziene versie is gebruiksvriendelijker en logischer ingedeeld.  
  • De handleiding is korter en bondiger. 
  • Er komt één handleiding voor zorgverleners, organisaties en netwerkcoördinatoren samen.  
  • Vragen sluiten beter aan op de praktijk.  
  • Bij de nieuwe versie zijn naast verschillende zorgverleners, ook het management/kwaliteitsfunctionarissen onderdeel van de projectgroep. 
  • Digitale systeem is gebruiksvriendelijker en meer ondersteunend.  
  • De Zelfevaluatie geeft inzichten voor het NPPZ II en is beter inzetbaar voor organisaties als nulmeting voor een project.

De verwachting is dat de herziening Zelfevaluatie voor zorgorganisaties in het eerste kwartaal van 2024 verschijnt. 

Over de Zelfevaluatie  

De Zelfevaluatie voor zorgorganisaties is in 2018 ontwikkeld. De Zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Op de themapagina Zelfevaluatie op Palliaweb vind je meer informatie. Deze pagina krijgt na de verschijning van de herziening een update.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 18 december 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.