Jellinek start met Zelfevaluatie
Nieuws26 maart 2024
Nieuws

Jellinek start met Zelfevaluatie

Nieuws 26 maart 2024

Twee outreachende teams van Jellinek, expert op het gebied van verslaving, zijn op 15 februari gestart met de pilot van de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties.  

Gericht beeld 

Met de Zelfevaluatie krijgen zorgorganisaties een gericht beeld over welke successen er al zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg binnen de organisatie. Ook krijgt de organisatie inzicht in hoeverre de palliatieve zorg binnen de organisatie aansluit bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.  

De outreachende teams van Jellinek Utrecht en Amersfoort hebben samen met het netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht het initiatief genomen om te starten met de Zelfevaluatie en met afgevaardigden van bovenstaande organisaties een werkgroep opgericht.   

GGZ en verslavingszorg 

Op donderdag 14 maart kwam bovenstaande werkgroep bij elkaar om samen de huidige situatie rondom palliatieve zorg in hun praktijk van GGZ en verslavingszorg te bespreken. Het dossieronderzoek volgt eind maart en vanaf half mei zal de werkgroep de uitkomsten samen analyseren. Jellinek heeft dan voor de start van de zomer een concreet plan van aanpak waarmee ze de palliatieve zorg voor hun cliënten kunnen door ontwikkelen. 

Zelfevaluatie voor zorgorganisaties 

De herziene versie van de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties is eind februari gelanceerd. Team Zelfevaluatie kijkt uit naar de resultaten van de teams van Jellinek. Met de uitkomsten van Jellinek en andere zorgorganisaties hopen we inzicht te krijgen in welke vragen van de Zelfevaluatie generiek zijn voor alle zorgaanbieders en wat er anders is voor deze doelgroep. 

Laatst geactualiseerd: 26 maart 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.