Complementaire zorg (website)
Onderwijsmateriaal

Complementaire zorg (website)

  • Aanbieder Kicozo
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2019
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Madeleine Kerkhof Kicozo
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

Complementaire zorg is zorg die als doel heeft de basiszorg aan te vullen op manieren die uit de natuur komen of gebruikmaken van de natuurlijke fysiologie van de mens. 

Kicozo is een opleidingsinstituut voor complementaire zorg waar onderwijs over complementaire zorg kan worden aangevraagd.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Contactpersoon Madeleine Kerkhof Kicozo
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.