Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen

  • Datum 19-09-2024
  • Tijd 17.00-19.30 uur
  • Locatie Vlietlandziekenhuis, Vlietlandplein 2 3118JH Schiedam
  • Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5
  • Uiterste inschrijfdatum 12-09-2024
  • Beschikbare plaatsen 21 van de 22

Waar houd je rekening mee?

Cultuur is een onderdeel van de manier waarop mensen betekenis geven aan hun ziek zijn, lijden en sterven. Ook zorgverleners kennen een eigen cultuur en specifieke beroepscultuur, die zich onderscheidt van de leefwereld van de patiënt. Het is de verantwoordelijkheid van alle zorgverleners die betrokken zijn bij palliatieve zorg om zodanig communicatief vaardig te zijn dat zij passende zorg kunnen bieden aan patiënten en naasten en zich daarbij bewust te zijn van het verschil in cultuur tussen henzelf en een ander. De gangbare manier van praten over ziekte en dood, kan voor mensen met een andere culturele achtergrond te direct zijn.

De diversiteit in de samenleving vraagt om een ´interculturele blik´ op palliatieve zorg!

Klik hier voor meer informatie.

Schrijf je hieronder in.

Contact en nieuwsbrief