Wat is Palliatieve zorg

Filmpje palliatieve zorg PZNL  

Palliatieve zorg richt zich op mensen in hun laatste  levensfase en hun naasten. Als genezen niet meer mogelijk is, betekent dit niet dat er niets meer voor iemand gedaan kan worden. De insteek wordt echter anders:  de zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. Wat dit voor een patiënt in de palliatieve fase en zijn naasten inhoud, zal per persoon en zijn situatie anders zijn.  

Contact en nieuwsbrief