Deskundigheidsbevordering

Er zijn zowel landelijk als regionaal scholingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering of delen van kennis.   

Scholingen   

Basisscholingen verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden  

Casu√Įstiek besprekingen  

Thema bijeenkomsten 

Landelijke scholingen  en bijeenkomsten 

Contact en nieuwsbrief