PaTz groepen

   logo

Het Netwerk Palliatieve Zorg WSD heeft drie PaTz groepen:

  • PaTz groep Delft
  • PaTz groep Pijnacker/ Nootdorp
  • PaTz groep Westland

PaTz staat voor palliatieve zorg thuis
Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

 

Contact en nieuwsbrief