Netwerk

Het Netwerk Palliatieve Zorg WSD is een samenvoeging van de netwerken palliatieve zorg Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delft-Westland-Oostland (DWO).

Waarden: Open, persoonlijk, warm, op maat, toegankelijk, positief, samenwerken, zorgvrager staat centraal

Missie: We willen dat patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten de best mogelijke palliatieve zorg krijgen.

Visie: In de regio Westland -Schieland-Delfland (WSD) bevorderen we de deskundigheid van en goede samenwerking tussen alle betrokken zorgpartijen. Dat doen we door middel van overleg, scholing, interne communicatie (informatie aan en tussen de zorgpartijen in het netwerk) en externe communicatie (vindbaarheid en zichtbaarheid van het netwerk voor patienten en naasten).

Logo: Het snaarinstrument taat voor muziek. Ieder speelt in het orkest zijn eigen partij (iedere netwerkpartner doet waar hij/ zij goed in is). Men moet op elkaar afstemmen (samenwerken, naar elkaar luisteren) en de juiste snaar raken (zorg bieden die aansluit bij de patiënt/ naasten). Het blad is symbool van levenseinde. De kleuren geven alle fasen van de levenscyclus weer.     

                                                                                                                                                   

Contact en nieuwsbrief