Patiënten en naasten

Als genezen niet meer mogelijk is en het levenseinde in zicht komt spreken we over palliatieve zorg. Er is dan nog veel mogelijk. Belangrijk is dat iemand kan leven tot het einde en dat er kwaliteit van leven aan de dagen wordt toegevoegd. 

De netwerken Palliatieve zorg Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delft Westland Oostland (DWO) vormen samen het netwerk palliatieve zorg Westland-Schieland-Delfland (WSD). 

Niet alle diensten en contacten zijn samengevoegd. U treft dan ook voor een aantal diensten voor de regio NWN en de regio DWO verschillende contact gegevens.  

Contact en nieuwsbrief