Patiënten en naasten

De netwerken Palliatieve zorg  Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delft Westland Oostland (DWO) vormen samen het netwerk palliatieve zorg Westland-Schieland-Delfland (WSD). 

Niet alle diensten en contacten zijn samengevoegd. U treft dan ook voor een aantal diensten voor NWN en DWO regio verschillende contact gegevens.  

Contact en nieuwsbrief