Advies en consultatie

Op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur kunt u voor advies en consultatie terecht bij het Regionaal Palliatief Team, het Specialistisch Palliatief Team van het Reinier de Graaf Gasthuis of het Palliatief Advies Team van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Regionaal Palliatief Team WSD (RPT)

Het Regionaal Palliatief Team (RPT) is er voor patiënten, naaste(n) en hulpverleners die vragen hebben over palliatieve - en terminale zorg.

Het team biedt een luisterend oor, begeleiding thuis, consultatie en adviseert. Ook biedt het team deskundigheidsbevordering, inter-en supervisie voor individuele of groepen zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg.

In de sub-regio Nieuwe Waterweg Noord verzorgt het RPT de toeleiding naar de Hospicevoorzieningen.

Het RPT WSD is bereikbaar via telefoonnummer 06 2013 7959

 

Reinier de Graaf Gasthuis, Specialistisch Palliatief team (SPT)

Het Specialistisch Palliatief team is voor patiënten die behandeld worden in het RdGG en in gesprek willen over mogelijkheden rondom palliatieve zorg.

Het team blijft ondersteunen en meedenken, ook als de regie naar de huisarts is.

Hierbij kunt u denken aan mogelijkheden van behandeling van klachten en ondersteuning van de huisarts en de thuiszorg door het multidisciplinaire team van het RdGG.

Het Reinier de Graaf Gasthuis Specialistisch Palliatief Team is bereikbaar via telefoonnummer 015 2604398

 

Franciscus Gasthuis& Vlietland Palliatief Advies Team (PAT)

Het Palliatief AdviesTeam (PAT) kan in consult worden geroepen bij patienten die opgenomen zijn in het Franciscus Gasthuis& Vlietland en waar vragen zijn over het palliatief beleid. Het PAT is dus (voorlopig) alleen te bereiken via het interne telefoonnummer 16715 gedurende kantooruren.

 

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u voor advies en consultatie het landelijke telefoonnummer bellen 088 6051444.

Contact en nieuwsbrief