Weet u wat u wilt?

We gaan allemaal een keer dood. Praat u daar wel eens over?

Er zijn meerdere boekjes die u kunnen helpen zoals Praat op tijd over je levenseinde of Zo denk ik erover. Uw hulpverleners weten wat er is en kunnen u helpen een keuze te maken.

Contact en nieuwsbrief