Informatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg bekijk het kwaliteitskader op Palliaweb

Zorgwijzer

Leidse gesprekshulp

Palliaweb  landelijke informatie voor zorgprofessionals https://palliaweb.nl/

Pallialine:  uitgebreide actuele landelijke richtlijnen  https://www.pallialine.nl/

Agora: info en instrumenten voor zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg  https://www.agora.nl/

Contact en nieuwsbrief