Informatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg: bekijk het kwaliteitskader op Palliaweb

Zorgwijzer: klik hier voor een overzicht van betrouwbare folders, apps en websites 

Leidse gesprekshulp: klik hier voor de handleiding en hier voor het instrument

Palliaweb: landelijke informatie voor zorgprofessionals https://palliaweb.nl/

Pallialine: uitgebreide actuele landelijke richtlijnen  https://www.pallialine.nl/

Agora: info en instrumenten voor zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg  https://www.agora.nl/

Contact en nieuwsbrief