Waar kan ik terecht

Persoonlijk contact                   

Er zijn verschillende zorgverleners die u kunnen helpen. Voor de één is de huisarts een belangrijk persoon, de ander gaat liever naar de medisch specialist of verpleegkundige van het ziekenhuis. 

U kunt met uw vragen bij de huisarts terecht. Als u behandeld wordt in het ziekenhuis heeft u daarmee contact.

Het is voor iedereen van belang dat u tijdig uw vragen, gedachten en ideeën over uw levenseinde bespreekt met uw (huis)arts en uw naasten/ mantelzorgers. Hulpverleners en vrijwilligers werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en elkaar af.

Heeft u vragen over palliatieve zorg, dan kunt u op werkdagen van 8.30-17.00 uur terecht bij het

Regionaal Palliatief Team Westland-Schieland-Delfland / WSD via telefoonnummer 06 2013 7959

Reinier de Graaf Gasthuis Specialistisch Palliatief Team via telefoonnummer 015 2604576

Franciscus Gasthuis& Vlietland Palliatief Advies Team via het interne telefoonnummer 16715

Huisbezoek

Wilt u liever met iemand thuis spreken? Hiervoor kunt u ook het Regionaal Palliatief Team WSD bellen. Het team werkt nauw samen met de Consultatief Palliatief Verpleegkundigen van het ziekenhuis.

 

 

Contact en nieuwsbrief