Van signaleren tot actie in samenwerking

Deze scholing gaat over hoe je van het signaleren van de palliatieve fase overgaat tot het interdisciplinair samenwerken met bijvoorbeeld de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Proactieve zorg planning, ook bekend als advanced care planning, is onderdeel van de scholing. Doelgroep: verzorgenden en verpleegkundigen VVT.

Op dit moment wordt deze scholing verkend en ontwikkeld in samenwerking met Carend. De verwachting is dat medio 2024 de eerste scholingen van start zullen gaan. 

Contact