Het Netwerk

Als regionaal netwerk houdt het NPZ Salland zich bezig met het regionaal uitvoeren van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) II en het regionaal implementeren van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

De regio van het netwerk telt circa 220.000 inwoners en omvat de volgende gemeenten: Deventer, Raalte, Olst/Wijhe, Rijssen/Holten en Voorst.

Het netwerk participeert binnen het samenwerkingsverband Ligare waar wij bovenregionaal de verbinding maken tussen zorgonderwijs, de zorgpraktijk en zorgonderzoek.

Vanuit de regionaal bestuurlijke visie richt het netwerk zich tot de strategische doelstellingen vanuit de Regiovisie Midden-IJssel en het nog op te maken regioplan dat zal voortborduren op het regiobeeld Midden-IJssel.

Het netwerk participeert aan de coalities 'Ouderen' en 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' vanuit het regionale samenwerkingsverband Salland United.

De activiteiten van het netwerk komen tot stand binnen verschillende vormen van overleg op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze activiteiten zijn co√∂rdinerend, signalerend, informerend of faciliterend zoals geadviseerd in de ‘handreiking minimale eisen netwerken palliatieve zorg’, gepubliceerd door Fibula, voormalig belangenbehartiger van de 65 netwerken palliatieve zorg in Nederland, nu onderdeel van PZNL

Het netwerk wordt gefinancierd middels de regeling palliatieve terminale zorg (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en contributies vanuit de netwerkleden.

Jaaroverzicht 2022

De activiteiten van het NPZ Salland in 2022 zijn weergegeven in deze factsheet.

Contact