Geestelijke verzorging Salland

Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor dat wat iemand belangrijk vindt in het leven. Geestelijk verzorgers helpen daarbij. Zij zijn bijvoorbeeld in dienst van een zorgorganisatie of werken vanuit een Centrum voor Levensvragen.

In de thuissituatie worden voor kinderen en volwassenen die ongeneeslijk ziek of zeer kwetsbaar zijn én voor hun naasten een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Klik hier voor de website van het Centrum voor Levensvragen in Salland.

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om bij een verblijf  langer dan een etmaal, geestelijke verzorging aan te bieden “die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt.” Een bewoner heeft dus altijd vrij toegang tot geestelijke verzorging; dit is nooit afhankelijk van een indicatie of toestemming door een derde. De instelling zorgt voor de betaling van geestelijke verzorging.

Voor meer algemene informatie over geestelijke verzorging kijk op de website van Geestelijke Verzorging in Nederland.

Contact