CURA

Concentreren Uitstellen Reflecteren en Actie

Met name in de palliatieve zorg komen zorgverleners morele dilemma’s tegen en dienen zij daarom toegang te hebben tot ethische expertise. Onder de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis leven morele vragen die onbesproken blijven, onder andere omdat ze de dilemma’s onvoldoende signaleren. De CURA-methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in de palliatieve zorg. Het draagt bij aan de morele competenties van zorgverleners en versterkt de persoonlijke balans omdat het zorgverleners helpt zich bewust te worden van de (emotionele) impact die palliatieve zorg op henzelf heeft en helpt te reflecteren op hun eigen handelen. CURA is als laagdrempelig instrument bedoeld om in klein groepsverband in relatief korte tijd (ca. 25 min) een moreel dilemma te bespreken.

De implementatie van CURA vindt plaats op 2 afdelingen van het Deventer Ziekenhuis. Het beleidsteam Palliatieve zorg en de commissie Ethiek selecteren 2 afdelingen van elk 40 bedden. Er worden 4 CURA-ambassadeurs opgeleid vanuit de 2 verschillende klinische afdelingen alsmede 2 verpleegkundigen palliatieve zorg en 2 geestelijk verzorgers. Zij zullen vervolgens hun collega’s in de kliniek verder opleiden om het instrument te gaan gebruiken. Ambassadeurs en kartrekkers kunnen zo ontdekken hoe ze op de overige klinische afdelingen CURA goed kunnen verspreiden.

Doel

Het Deventer Ziekenhuis wil met de methodisch gestructureerde CURA-aanpak medewerkers ondersteunen bij het vergroten van hun veerkracht. Dit om de palliatieve zorg te verbeteren, maar ook om een kwaliteitsslag te maken richting patiëntenzorg.

* Deze studie wordt gesubsidieerd via het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland, vanuit ZonMw.

Contact