Samenwerkingsverbanden

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland werkt vanuit een gedeelde geschiedenis nauw samen met de netwerken 'Dementie', 'Niet Aangeboren Hersenletsel' (NAH) en 'het Regionaal Transferpunt' (RTP). De netwerkcoördinatoren van deze netwerken komen minimaal vier keer bij elkaar om de regionale ontwikkelingen en eventueel gezamenlijke activiteiten te bespreken. Via onderstaande links kunt u een kijkje nemen op de websites van de betreffende netwerken, ook vindt u op de homepagina nog een extra mogelijkheid om via het kopje Regionaal Transferbureau (RTP) meer te lezen over wat het RTP kan betekenen op het gebied van palliatieve zorg in deze regio. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland werkt samen met het regionaal netwerk Salland United dat werkt aan kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige en betaalbare zorg, voor nu en in de toekomst.

Ook het steunpunt Mantelzorg is netwerkpartner bij het organiseren van mantelzorgondersteuning.

Links:

Voor meer informatie over het Netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Salland neem contact op met de netwerkcoördinator van het netwerk NAH: Nicole Teuwsen, n.teuwsen@interaktcontour.nl.

Bent u als netwerkcoördinator, programmamanager of ketenregisseur van een Sallands netwerk geïnteresseerd in een nauwere samenwerking? Neem dan contact op met netwerkcoördinator Mandy Kreuzen, m.kreuzen@carinova.nl.

Contact