Patiënten en naasten

Palliatieve zorg is de zorg die je krijgt als genezen niet meer mogelijk is. Het woord komt van het Latijnse ‘pallium’: ‘mantel’. Het doel is dan ook dat de zorg omringt als een mantel. Er is palliatieve zorg voor volwassenen, kinderen en speciale doelgroepen.

Palliatieve zorg duurt soms dagen, soms weken en soms een jaar of langer. Het gaat dus niet alleen om zorg in de laatste weken of maanden van het leven (dit heet ook wel de 'terminale' fase). Palliatieve zorg wordt verleend vanaf het moment dat iemand hoort dat hij of zij niet meer beter wordt. De zorg is ook bedoeld voor familie en vrienden. Als genezen niet meer mogelijk is, is de zorg erop gericht om klachten en problemen zo veel mogelijk te voorkomen of verminderen. Dit kan variëren van medicijnen tegen pijn of misselijkheid tot psychische hulp of thuiszorg. Het doel ervan is dat deze periode zo goed mogelijk wordt beleeft, en iemand nog kan doen wat voor hem of haar belangrijk is.

Links in de rij vindt u meer regionale informatie voor patiënten en naasten. Voor patiënten en naasten is er ook een landelijke website ontwikkelt waarop alle algemene informatie voor patiënten en naasten  gevonden kan worden: www.overpalliatievezorg.nl.

Contact