KWF didactische en inhoudelijke docentenscholingen

Alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen en bij- en nascholingen dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven. In samenhang met het docentenprofiel palliatieve zorg is een didactische en inhoudelijke docentenscholing ontwikkeld en geïmplementeerd. De werkzaamheden zijn er enerzijds op gericht om docenten op te leiden (train the trainer) en anderzijds om les te geven aan (aankomende) zorgverleners. De scholing is ook erg interessant voor verzorgenden en verpleegkundigen die binnen hun organisatie palliatieve scholingen verzorgen. 

Je kan je via deze link opgeven voor één van deze docentenscholingen. 

Contact