Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Palliatieve terminale zorg is zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die nodig is.

In regio Salland is VPTZ-organisatie ‘Stichting Thuis Sterven’ er voor thuiswonende en binnen woonzorg verblijvende palliatief terminale patiënten en hun naasten. De vrijwilligers van ‘Stichting Thuis Sterven’ zorgen in de laatste fase voor de terminale patiënt: ze schudden het kussen op; geven drinken, medicijnen; luisteren en staan patiënt en naasten bij. Kortom: ze zijn er. Dan kunnen de naasten even rust nemen. 

Het aanvragen van vrijwilligershulp van 'Stichting Thuis Sterven' kan via de wijkverpleging; het woonverblijf; de huisarts of via een naaste die belt met één van de coördinatoren van 'Stichting Thuis Sterven' op telefoonnummer: 06-51565658 of 06-22917027. Zo kan er een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt om zorg op maat te leveren. 

Wanneer nodig probeert 'Stichting Thuis Sterven' nog dezelfde dag te zijn waar hulp gevraagd wordt. De patiënt betaalt een eenmalige bijdrage van €25,00.

De vrijwilligers van ‘Stichting Thuis Sterven’ hebben allemaal ten minste een zes daagse introductiecursus palliatieve zorg gehad en ervaring met terminale patiënten. De vrijwilligers blijven de ontwikkelingen in de palliatieve zorg ook bijhouden. Ze wonen vervolgcursussen bij die 'Stichting Thuis Sterven' of de VPTZ aanbieden. 

Niet alleen bij thuis- en woonzorg maar zeker ook binnen hospices worden VPTZ vrijwilligers ingezet zoals bijvoorbeeld in Raalte door hospice en stichting 'De Cirkel'.

Kijk voor meer algemene informatie over Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg op de website van VPTZ.

Contact