Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Palliatieve terminale zorg is zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. 

In regio Salland is VPTZ-organisatie ‘Stichting Thuis Sterven’ er voor palliatief terminale patiënten en hun naasten. De vrijwilligers van ‘Stichting Thuis Sterven’ zorgen in de laatste fase voor de terminale patiënt: ze schudden het kussen op; geven drinken, medicijnen; luisteren en staan patiënt en naasten bij. Kortom: ze zijn er. Dan kunnen de naasten even rust nemen. 

Het aanvragen van vrijwilligershulp kan via de wijkverpleging, via uw huisarts of via een naaste die belt met één van de coördinatoren van 'Stichting Thuis Sterven' op telefoonnummer: 06-51565658 of 06-22917027. Zo kan er een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt om zorg op maat te leveren. 

Wanneer nodig probeert 'Stichting Thuis Sterven' nog dezelfde dag te zijn waar hulp gevraagd wordt. De patiënt betaalt een eenmalige bijdrage van €25,00.

De vrijwilligers van ‘Stichting Thuis Sterven’ hebben allemaal ten minste een zes daagse introductiecursus palliatieve zorg gehad en ervaring met terminale patiënten. De vrijwilligers blijven de ontwikkelingen in de palliatieve zorg ook bijhouden. Ze wonen vervolgcursussen bij die 'Stichting Thuis Sterven' of de VPTZ aanbieden. 

Voor meer informatie over ‘Stichting Thuis Sterven’ neem een kijkje op de website​ Thuissterven. Voor meer algemene informatie: VPTZ

Contact