GPS

Gesprekken over Psychosociale behoeften, intimiteit en Seksualiteit in de laatste levensfase

De implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale behoeften te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen over intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

Het oncologisch centrum van het Deventer Ziekenhuis werkt - samen met andere betrokkenen zoals de cliëntenraad, patiëntvertegenwoordigers, medisch specialisten en onderzoekers/coaches - aan het implementeren van de gecombineerde gespreksinterventie.

Doel

Doel van deelname aan het project is te realiseren dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gesprekken voeren met patiënten over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit bespreken. De aandacht voor de gesprekken moet leiden tot:

  1. Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners.
  2. Verbetering van adequate kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties.
  3. Verpleegkundigen voelen zich bekwaam in het voeren van gesprekken over pyschosociale behoeften en over intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase.

* Deze studie wordt gesubsidieerd via het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland, vanuit ZonMw.

Contact