Scholing

Eén van de doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland is deskundigheidsbevordering. Hiermee wordt gewerkt aan het optimaliseren van de regionale kwaliteit van palliatieve zorg. Zie hieronder de verschillende scholingen.

1. Scholing aandachtsvelders palliatieve zorg 2024 (zie hier De Inschrijflink voor meer informatie)

Deze scholing komt tot stand door o.a. de samenwerking met het Saxion, regionale experts en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Doelgroep: verzorgenden en verpleegkundigen VVT en ziekenhuis. 

Je kan je al inschrijven voor deelname, zie link hierboven. 

2. Scholing 'Van signaleren tot actie in samenwerking'

Deze scholing gaat over hoe je van het signaleren van de palliatieve fase overgaat tot het interdisciplinair samenwerken met bijvoorbeeld de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Proactieve zorg planning, ook bekend als advanced care planning, is onderdeel van de scholing. Doelgroep: verzorgenden en verpleegkundigen VVT.

Op dit moment wordt deze scholing verkend en ontwikkeld in samenwerking met Carend. De verwachting is dat medio 2024 de eerste scholingen van start zullen gaan. 

3. KWF basisscholingen palliatieve zorg 

Deze scholingen zijn in ontwikkeling met de omliggende netwerken palliatieve zorg en het landelijk scholingsprogramma palliatieve zorg. Doelgroep: verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en artsen. 

De verwachting is dat de eerste basisscholingen medio 2024 van start zullen gaan.

4. KWF didactische en inhoudelijke docentenscholingen 

Alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen en bij- en nascholingen dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven. In samenhang met het docentenprofiel palliatieve zorg is een didactische en inhoudelijke docentenscholing ontwikkeld en geïmplementeerd. De werkzaamheden zijn er enerzijds op gericht om docenten op te leiden (train the trainer) en anderzijds om les te geven aan (aankomende) zorgverleners. De scholing is ook erg interessant voor verzorgenden en verpleegkundigen die binnen hun organisatie palliatieve scholingen verzorgen. 

Je kan je via bovenstaande koptitel opgeven voor één van deze docentenscholingen. 

Bij vragen over scholingen via het netwerk neem contact op met netwerkcoördinator Mandy Kreuzen, m.kreuzen@carinova.nl.

Kijk voor een landelijk overzicht van palliatief onderwijs op het onderwijsplatform van O²PZ.

Contact