Scholing

Eén van de bestuurlijk strategische doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland is deskundigheid. Om regionaal de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren biedt het netwerk twee keer per jaar een scholing palliatieve zorg aan voor verzorgenden.

De scholing wordt gedoceerd door onze regionale experts op het gebied van palliatieve zorg - waardoor meteen kan worden gewerkt aan een regionaal netwerk - en bestaat uit 6 modules van ieder 3 uur.

Modules

  • Basisprincipes palliatieve zorg
  • Fysieke problemen
  • Pijn
  • Delier, palliatieve sedatie en euthanasie
  • Zingeving en spiritualiteit in de laatste levensfase
  • De rol van verzorgende als “aandachtsvelder” palliatieve zorg

Scholing voorjaar 2022

Per februari gaat de eerstvolgende scholing weer fysiek van start. Vanwege het aantal aanmeldingen zullen er zelfs twee scholingen van start gaan. De inschrijving is inmiddels gesloten. Verwacht wordt dat het deze zomer weer mogelijk zal zijn om je in te schrijven voor deelname in het najaar van 2022. 

Voor meer informatie over de scholing of het webinar neem contact op met netwerkcoördinator Mandy Kreuzen, m.kreuzen@carinova.nl.

Kijk voor een landelijk overzicht van palliatief onderwijs op het onderwijsplatform van O²PZ.

 

Contact