Scholing

Eén van de bestuurlijk strategische doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland is deskundigheid. Om regionaal de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren biedt het netwerk twee keer per jaar een scholing palliatieve zorg aan voor verzorgenden.

De scholing wordt gedoceerd door de regionale experts op het gebied van palliatieve zorg - waardoor meteen kan worden gewerkt aan een regionaal netwerk - en bestaat uit 7 modules van ieder 3 uur.

Modules

  • Basisprincipes palliatieve zorg
  • Fysieke problemen
  • Pijn
  • Delier, palliatieve sedatie en euthanasie
  • Zingeving en spiritualiteit in de laatste levensfase
  • Na het overlijden, in de praktijk
  • De rol van verzorgende als “aandachtsvelder” palliatieve zorg

Scholing najaar 2022

Per september gaat de eerstvolgende scholing weer fysiek van start. Vind meer informatie en schrijf je nu in via deze link.

Bij vragen over de scholing neem contact op met netwerkcoördinator Mandy Kreuzen, m.kreuzen@carinova.nl.

Kijk voor een landelijk overzicht van palliatief onderwijs op het onderwijsplatform van O²PZ.

 

Contact