Scholing

Eén van de bestuurlijk strategische doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland is deskundigheid. Om regionaal de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren biedt het netwerk twee keer per jaar een scholing palliatieve zorg aan voor verzorgenden.

De scholing wordt gedoceerd door onze regionale experts op het gebied van palliatieve zorg - waardoor meteen kan worden gewerkt aan een regionaal netwerk - en bestaat uit 6 modules van ieder 3 uur.

Modules

  • Basisprincipes palliatieve zorg
  • Fysieke problemen
  • Pijn
  • Delier, palliatieve sedatie en euthanasie
  • Zingeving en spiritualiteit in de laatste levensfase
  • De rol van verzorgende als “aandachtsvelder” palliatieve zorg

Scholing voorjaar 2022

Per februari gaat de eerstvolgende scholing weer fysiek van start. Aanmelden kan via deze link.

Webinar 'Palliatieve Zorg in de Psychiatrie'

Op maandag 15 november vindt van 15:00-17:00 uur het webinar 'Palliatieve Zorg in de Psychiatrie' plaats. Zie voor meer informatie en aanmeldingen deze link.

Voor meer informatie over de scholing of het webinar neem contact op met netwerkcoördinator Mandy Kreuzen, m.kreuzen@carinova.nl.

Contact